Matkalla kohti työelämää: ”Meissä on kaikki vastaukset, kun vain pysähdymme kuuntelemaan”

”Työttömyysaikana oma ammattitaito ja -identiteetti joutuvat ikään kuin koetukselle. Rinnalle tarvitaan motivoivaa peiliä”, kertoo Luova Hiljaisuus -yrityksen valmentaja Päivikki Leinonen kävellessämme aurinkoisena heinäkuisena iltapäivänä Vanajaveden äärellä Varikonniemen maastossa. ”Meissä kaikissa on myös paljon piilossa olevaa potentiaalia”, Leinonen jatkaa. ”Valmennuksessa voimme lähteä herättelemään tätä potentiaalia ja tutkailla sen valjastamista käyttöön.”

Leinosen tarjoamien Hyvinvoinnin palaset- ja Koutsi-palveluiden pariin hakeudutaan Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajan kautta. Työllisyyspalveluissa tähdätään asiakkaan työllistymiseen, ja dynaamisten palveluiden kautta asiakas voi lähteä kartoittamaan ja jäsentämään omaa polkuaan. Toisinaan ensin tarvitsee työstää keskeneräisiä tai muutosta vaativia asioita ennen kuin voi lähteä aktiivisesti kurottautumaan kohti työelämää tai opiskelua.

”Alussa varaan aikaa tutustumiselle. Hyvinvoinnin palaset -palvelussa tapaamiskerrat kestävät tunnista puoleentoista tuntiin kerrallaan. Yhteensä tapaamisiin käytettävää aikaa on kuusi tuntia. Koutsi-palvelussa aina yhteen tapaamiskertaan varataan vuorostaan aikaa kahdesta kolmeen tuntia, jolloin on mahdollista edetä syvemmälle prosessiin. Alussa pohdimme myös asiakkaan tavoitteita ja sitä, mikä tukisi asiakasta hänen etenemisessään parhaiten”, Leinonen selvittää. ”Haluan aina korostaa, että palvelu rakentuu puhtaasti asiakkaan tämänhetkiselle tilanteelle ja että palveluun saa tulla juuri sellaisena kuin on.”

”Jokaisessa luonnon kappaleessa on energiaa”, Leinonen havahduttaa ajattelemaan. Kuva: Mari Salokangas.

Luovuus luo uutta

Jatkamme askeltamistamme Leinosen havainnollistaessa: ”Luonto ja keho ovat hyvinvoinnin kannalta oleellisia elementtejä, ja hyödynnän mahdollisuuksien mukaan niitä työtapoina valmennuksessa. Luonnossa voi keskustella vapaasti ja pysähtyä myös havainnoimaan niin ympäristöä tai hengitystä kuin esiin nousevia asioita ja tunteitakin.”

Leinonen pysähtyy polun varressa pilkistävän vanhan talon perustan äärelle. ”Herättelen mielelläni uinuvaa luovuutta meissä. Tämän kivijalan inspiroimana voisimme esimerkiksi lähteä pohtimaan, millaisen talon ajattelet tässä olleen? Millainen julkisivu, ikkunat, sisäänkäynti?” Leinonen kysyy. ”Vastaavasti veden toisella puolen siintävää Hämeen linnaa kohti katsoessamme voisin pyytää miettimään, millainen ihminen ikkunassa näkyisi. Mitä hän haluaa sanoa tai huutaa?”

Leinonen mainitsee, että kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja keskustelun kautta syntyy aina jotakin. Eletty hetki luo uutta todellisuutta. ”Kannustan aina kuuntelemaan sitä, millaisia viestejä kehomme ja mielemme antaa. Ja jos jokin asia tuntuu ikään kuin kutsuvan, kannattaa sitä pysähtyä kuulostelemaan tarkemmin. Mitä se haluaa meille kertoa?”

”Meissä on olemassa kaikki vastaukset, kun vain pysähdymme kuuntelemaan”, Leinonen kuvailee.

Työssäjaksamisesta ja työhyvinvoinnista

Ennen yrittäjyyttä Leinonen teki pitkän työuran kanttorina ja musiikin parissa. Urapolun uudelleenajatteluun johtaneiden seikkojen vuoksi työssäjaksamisen teema on Leinoselle tärkeä. Tämänhetkisessä työssään hän pohtii ja myös etsii erilaisia menetelmiä työhyvinvoinnin lisäämiseen ja ylläpitämiseen. ”On tutkittu, että esikoululaisten yhteiset muskarituokiot kasvattavat lasten empaattisuutta. Miksi yhteistä musiikkihetkeä, soittamista ja prosessointia ei voisi hyödyntää myös työyhteisön hyvinvointia lisäämään?” Leinonen ehdottaa.

Leinonen huomauttaa myös, että työssäjaksamista voi – ja tuleekin – pohtia jo siinä vaiheessa, kun suuntana on palaaminen takaisin työelämään. Dynaamisen palvelun voi myös yhdistää työkokeilujakson tai palkkatukityön yhteyteen tukemaan työhyvinvointia ja työssä pysymistä.

Parhaimmillaan työ on onnellisuutta tuova tekijä. Tämänhetkisessä työnkuvassa Leinosen mielestä parasta on ihmeellinen ja moniulotteinen ihminen itsessään. Asiakkaissa tapahtuvia muutoksia on palkitsevaa seurata.

”On toki myös hyvä muistaa, että jokin ajatus tai idea, jonka nyt tarjoan, ei välttämättä välittömästi saa tuulta alleen. Se ei silti tarkoita, etteikö se voisi saada liikettä myöhemmin aikaiseksi. Palvelun aikana tapahtuvat pienetkin muutokset voivat lopulta olla hyvin merkityksellisiä. Hektisessä maailmassa unohdamme helposti sen, että asiat tarvitsevat toisinaan aikaa. Tämän tiedostaminen olisi myös tärkeää.”

Yhteystiedot:

Päivikki Leinonen

Mind Coach® Certified Trainer

p. 040 960 6214

luovahiljaisuus@gmail.com

Tutustu myös:

Palveluesite: Työllisyyspalvelut – Luova hiljaisuus

Yrityksen verkkosivut: Tervetuloa! – Luova hiljaisuus

Teksti ja pääkuva:

Mari Salokangas