Meikä asuu missä haluu: Esteetöntä asumista ja aktiivista arkea hämeenlinnalaisille ikäihmisille

Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö toimii vanhusten asuntojen ja erityisasuntojen tuottajana Hämeenlinnan alueen asukkaille.

Haluatko asua viihtyisästi ja laadukkaasti keskellä elämää? Mikäli vastaat kyllä, kannattaa tutustua Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön asuntoihin. Säätiö vuokraa omistamiaan ja hallitsemiaan asuntoja 60 vuotta täyttäneille hämeenlinnalaisille. Ikäihmisille soveltuvia taloja ja palvelutaloja on yhteensä lähes 30 kohdetta. Asuntoja näissä on yhteensä vajaat 700 kappaletta. Asumismalliamme kuvaa jokaisen ihmisen oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Samoin jokaisella ihmisellä on oikeus saada tarvittaessa apua ja hoitoa. Näihin oikeuksiin perustuen toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot:

  1. Turvallisuus
  2. Kodin ja arjen hallinta
  3. Yksilöllisyys

Entä kaipaatko omaa rauhaa vai haluatko ihmisiä ympärillesi? Meillä on mahdollista valita, kuinka paljon haluat viettää aikaa erilaisissa riennoissa muiden kanssa. Esimerkiksi kerhotoiminnan avulla tuemme arkea ja yhteisöllisyyttä. Asukaskerhot ovat kaikkien asukkaiden yhteisiä kokoontumispaikkoja. Yhteisillä riennoilla tuemme kotona asumista mahdollistaen asukkaiden osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Ohjelmassa on mm. erilaisia pelejä, keskustelua, ajankohtaisia asioita, musiikkihetkiä, retkiä ja liikuntatuokioita. Säätiön yhteisöohjaaja toimii näissä tilaisuuksissa ohjaajana ja osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Asukasvalinnat

Asuntoa voit hakea joko internetsivulta löytyvällä sähköisellä hakemuksella tai halutessasi voit postittaa sen. Paperinen hakemus on ladattavissa nettisivulta tai sen voi pyytää säätiöltä. Asukasvalinnat tekee pääsääntöisesti Retta Isännöinti Oy:n isännöitsijä ja kiinteistösihteeri. Palvelutaloihin valinnat tehdään Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten asiakasohjausyksikön kautta vielä tämän vuoden loppuun asti. Hyvinvointialue tulee jatkossa järjestämään asukkaiden tarvitseman avun ja kotihoidon.

Tietoa säätiöstä

Säätiö on perustettu 1979 ja se kuuluu Hämeenlinnan kaupungin konserniin kotipaikkana Hämeenlinnan kaupunki. Säätiön omaisuutta ja sen asioita hoitaa 5-jäseninen hallitus, jonka Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan (sääntömuutos tulossa 1.1.2023). Säätiön talojen kiinteistönhoito on pääsääntöisesti hoidettu keskustan alueen kiinteistössä oman talonmiehen toimesta. Muissa kuin talonmiesten hoitamissa kiinteistöissä talonmiestehtävistä vastaa pitkäaikaiset kiinteistöhuoltotoimijat.

Tulevaisuuden suunnitelmat

Säätiö ylläpitää, hoitaa ja jalostaa nykyistä kiinteistökantaa aktiivisesti ja oman kiinteistöstrategiansa mukaisesti.

Uudiskohteiden tai massiivisten peruskorjaustoimenpiteiden osalta seuraavat hankkeet tulevat olemaan Keinusaari II hanke (Keinusaareen kerrostalo, jossa noin 40 ikäihmisten tavallista vuokra-asuntoa) sekä Lammin Heinätien rivitalojen laaja peruskorjaushanke tai mahdollisesti jopa uudiskohteen rakentaminen nykyisten rivitalojen paikalle.

Näiden hankkeiden aikaikkuna on vielä elokuussa 2022 vahvistamatta, mutta toinen hanke lähtee suunnitteluun hyvin todennäköisesti vuoden 2023 aikana (toteutus 2024) ja toisen hankkeen suunnittelu käynnistyy 2024 (toteutus 2025). Hankkeiden toteutusjärjestys päätetään sen jälkeen, kun kaksi seudullista ikäihmisten asumishanketta on valmistunut (loppuvuosi 2022) ja hankkeiden tuotokset ovat hyväksikäytettävissä tulevissa suunnittelutöissä.

Yhteystiedot:

Toimitusjohtaja Heikki Meriläinen, p. 010 228 7005, heikki.merilainen@retta.fi
www.hvas.fi – Käy tutustumassa ja löydä oma tulevaisuuden kotisi!

Meikä asuu missä haluu –hankkeen blogi-sarjassa esittelemme erilaisia Hämeenlinnassa toteutettuja tai toteutumassa olevia ikääntyvien omaehtoisia asumisratkaisuja. Ilmianna lisää ikäihmislähtöisiä asumisratkaisuja sekä hyvän asumisen ja elämisen malleja, joko suunnitteluasteella olevia tai jo valmiita. Työstetään yhdessä hämeenlinnalaisten tulevaisuuden asumista!