Meikä asuu missä haluu, Hämeenlinnassa Asumisosuuskunta asumisen mallina

Asumisosuuskunta on voittoa tavoittelematon asumisen malli, joka perustuu asukkaiden yhteiseen omistukseen, hallintaan, vastuuseen ja yhteisölliseen asumiseen. Asumisosuuskunnassa asuminen ei vaadi suuria pääomia kuten puhtaassa omistusasumisessa. Osuuskunnan omistamassa asunnossa osuuskunnan jäsen asuu vuokralla ja on mukana täysvaltaisena jäsenenä päättämässä talon asioista. Maksut määrittyvät kohtuullisiksi, koska asunto-osuuskunta ei tavoittele voittoa, vaan kaikille soveltuvaa laadukasta asumista. Asuminen nähdään palveluna, jota kuvaa laatu ja asukkaan tarpeet huomioiva asuminen, yhdessä tekeminen, naapuriapu sekä esimerkiksi yhteiset sähköpyörät tai puutarhanhoitovälineet.

Hämeenlinnan Sisälähetys r.y. on käynnistänyt asukaslähtöisen asumisosuuskuntahankkeen suunnittelu-, valmistelu- ja perustamisprojektin keväällä 2020. Yhdistys on varannut tulevaa MeKodit -asumisosuuskuntaa varten tontin Hämeenlinnan Asemanrannasta. Tontti sijaitsee keskeisellä paikalla, monipuolisten palveluiden lähellä ja hyvien liikenneyhteyksien varrella. Suunnitteilla on noin 3000 m2 kerrostalo, mikä tarkoittaa noin 40 asuntoa. Eniten kiinnostusta on herättänyt 50-70 neliöiset asunnot.

Asumisosuuskuntaa kehitetään kiinnostusta osoittaneiden tulevien asukkaiden kanssa yhteisillä työpajoilla. Näissä työpajoissa tutustutaan osuustoimintaan, luodaan perustettavan osuuskunnan arvot ja luonnostellaan asumisosuuskunnan säännöt. Työpajoissa talon asukkaat yhdessä määrittelevät asuntojen koot ja varustelun sekä sopivat millaisia yhteisiä tiloja rakennetaan. Samalla työpajat synnyttävät asumisosuuskunnalle luontaista yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Projektin lopputuloksena perustetaan Asumisosuuskunta MeKodit Asemanranta, joka jatkaa itsenäisenä toimijana eteenpäin.

Osuuskuntamuotoisessa asumisessa asukkaita on kiinnostanut erityisesti yhteisön tuki arjessa, yhteiset tilat ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseensa sekä kohtuuhintaisuus. Asumisosuuskunta on suunnattu kaikenikäisille ja hyvinkin erilaisissa elämänvaiheissa oleville ihmisille, mutta erityisesti ikääntyvä väestö tarvitsee uusia mielekkäitä ja turvallisia vaihtoehtoja omistusasumisen rinnalle.

Lisätietoa MeKodit Asemanrannasta voi tiedustella Elisa Pilli-Sihvola p. 050 594 5046 tai elisa.pilli-sihvola@sisalahetys.fi

Meikä asuu missä haluu –hankkeen blogi-sarjassa esittelemme erilaisia Hämeenlinnassa toteutettuja tai toteutumassa olevia ikääntyvien omaehtoisia asumisratkaisuja. Ilmianna lisää ikäihmislähtöisiä asumisratkaisuja sekä hyvän asumisen ja elämisen malleja, joko suunnitteluasteella olevia tai jo valmiita. Työstetään yhdessä hämeenlinnalaisten tulevaisuuden asumista!