Meikä asuu missä haluu –ikäihmisten asumisen hankkeen tulokset

Meikä asuu missä haluu –ikäihmisten asumisen hanke on loppusuoralla: hanke päättyy joulukuun 2022 lopussa. Nyt on aika miettiä hankkeen tuloksia.

Hankkeessa luotiin monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä työkaluja ikäihmisten asumisen tarvelähtöiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Hanke toteutti selvityksen ”Kysely ikäihmisille asumisen nykytilasta ja asumisen tulevaisuuden tarpeista”. Samalla ikäihmiset kutsuttiin itse miettimään omaa hyvinvointiaan ja asumistaan tulevaisuudessa. Ikäihmisiä on osallistunut erilaisiin aihetta käsitteleviin työpajoihin, heille on pidetty infotilaisuuksia ja yhdessä on työstetty päättäjille luovutettua Ikäihmisten tahdonilmaisua.

Hanke tuotti kaupungille kartta- ja toimenpidetason toteutussuunnitelman ikäihmisten asumisen ja asuinympäristöjen sekä hyvinvoinnin (toimintakyvyn ylläpito) toteutumiseksi Hämeenlinnan alueella.  Kaikille soveltuvan ikäystävällisen asumisen toteutussuunnitelma on rakennettu kaupungin virkamiesten toimesta osallistavalla menetelmällä (skenaariotyö) laajassa verkostoyhteistyössä erilaisilla alueilla keskeisten toimijoiden kanssa. 

Hanke kuvasi myös kaupungissa tarvittavat rakenteet ja toimintamallit asumisen haltuunottamiseksi. Kuvaus pitää sisällään kaupungissa tarvittavat sisäiset ja ulkoiset toimintamallit kaikille soveltuvan ikäystävällisiä piirteitä omaavan asumisen toteutumiseksi. Myös rajapinta hyvinvointialueen palveluihin on sisällytetty suunnitelmaan.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin osallistavilla menetelmillä kansallisesti uusi muistiasumisen malli, Hämeenlinnan puoliavoin-puolisuljettu muistiasuminen. Muistiasumisen malli perustuu Iittalan hyvinvointikeskuksen (Sauvola) muistiasumisen päivittämiseen ja laajentamiseen tavallisen asumisen piiriin.

Hankkeen tulokset ja niiden toteuttaminen kuvataan hankkeen työkalupakissa, joka julkaistaan tämän vuoden aikana hankkeen kotisivulla. Työkalupakin toiminnot ovat kansallisesti kustannusvaikuttaviksi todennettuja toimenpiteitä ja ne perustuvat tammikuussa 2023 muuttuvaan lainsäädäntöön.

Kaikille soveltuvan ikäystävällisen asumisen kokonaisuus Hämeenlinna 2023 –toteutuksessa on valmis hyödynnettäväksi. Kiitos mukanaolosta, mielenkiinnosta ja antoisasta suunnittelusta. Hankehenkilöstö toivottaa kaikille rauhaisaa joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta 2023!