Millainen aikuinen minä olen?

Kun aikoinani aloitin työskentelyn nuorten kanssa, eniten minua pelotti heidän kysymykset, joihin minulta ei löytyisikään vastausta. Tiedätkö tunteen? Mutta se, mikä minua eniten kasvatti olivat nuoret itse. Harva heistä odottikaan aina valmiita vastauksia, vaan enemmänkin yhdessä ihmettelyä, vastausten etsimistä ja siten rinnalla kulkemista ja läsnäoloa.

Yksi merkittävä osa nuorten tukemista on vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen ja niiden käsittely yhdessä. Kuitenkin tämä voi olla äärimmäisen haastavaa niin nuorille itselleen kuin meille aikuisillekin.

Usein vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen nuoren tai nuorten kanssa voi olla vaikeaa, koska pelkään heidän reaktioitaan. Pelkään, että he eivät ehkä ymmärrä tai hyväksy tilannetta, tai että he sulkeutuvat tai vetäytyvät pois. Yhteytemme katkeaa tai ainakin rakoilee. Tällainen pelko voi estää avaamasta keskustelua ja luomasta turvallista tilaa nuorille ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan. Entä, jos tunteet ovatkin niin isoja, että en osaa aikuisena niitä käsitellä?

Meillä aikuisilla voi olla omia vaikeuksiamme käsitellä vaikeita aiheita. Saatamme olla epävarmoja siitä, miten puhua tietyistä aiheista tai millä tavalla ilmaista itseämme niin, että nuori ymmärtää tarkoituksemme ja samaan aikaan nuori tuntee olonsa kuulluksi. Joskus pelkäämme ehkä myös omien tunteidemme heräämistä ja sitä, miten selviämme niiden käsittelystä. Usein meitä aikuisia vaivaavat myös omat ennakkoluulomme, ja ne voivat estää avoimen keskustelun ja tuen tarjoamisen niitä tarvitseville ja kokeville nuorille.

Yhteiskunnalliset aiheet myös haastavat

Maailma muuttuu ja on aiheita, jotka ovat muuttuneet omasta nuoruudestamme. Tämä voi vaikuttaa siihen, kuinka avoimesti ja rehellisesti kykenemme keskustelemaan erilaisista aiheista nuorten kanssa. Esimerkiksi nuoret ovat diginatiiveja, ja he keskustelevat paljon teknologiasta, sovelluksista, videopeleistä ja sosiaalisen median trendeistä. Jotkut nuorista ovat hyvinkin tietoisia yhteiskunnallisista kysymyksistä kuten ilmastonmuutoksesta, tasa-arvo kysymyksistä, ihmisoikeuksista ja politiikasta.

Nuoret saattavat keskustella ja olla tietoisia hyvin eri tavoin terveydestä, ravitsemuksesta ja mielenterveydestä kuin moni meistä aikuisista omassa nuoruudessaan. Tosin, ihmissuhteet kuten ystävyyssuhteet, perhesuhteet, seurustelu ja seksuaalisuus ovat tärkeitä aiheita yhä nuorten keskusteluissa tässäkin ajassa. Samaan aikaan on tärkeää huomata, että jokainen nuori on yksilö, ja nuorten kiinnostuksen kohteensa ja keskustelunaiheensa voivat vaihdella suuresti.

Kuitenkin vaikeiden asioiden käsittely nuorten kanssa on äärimmäisen tärkeää heidän hyvinvointinsa ja kasvunsa kannalta. Se luo tilaa avoimelle ja rehelliselle vuorovaikutukselle, joka voi auttaa nuoria ymmärtämään omia tunteitaan ja kokemuksiaan paremmin sekä tarjoamaan heille tarvittavaa tukea ja ohjausta. Ja se taas antaa mahdollisuuden lähentyä nuoren kanssa syvemmin ja kestävämmin.

En osaa luoda turvaa ja läsnäoloa?

Kun välttelemme vaikeiden asioiden puheeksi ottamista, se voi kertoa useista erilaisista tekijöistä meistä aikuisina. Usein epävarmuus omista tiedoista ja kyvyistä käsitellä välillä haastaviakin aiheita asianmukaisesti voi estää meitä rohkeasti ottamasta niitä puheeksi.

Toisaalta, omat henkilökohtaiset kokemukset ja pelot voivat vaikuttaa siihen, kuinka kykenemme lähestymään erilaisia, joskus itsellekin vieraita aiheita nuorten kanssa. Pelko siitä, että en osaa tai pysty käsittelemään vaikeita aiheita oikealla tavalla, voi johtaa välttelyyn tai nolouteen. Pelko, että aihe voi aiheuttaa negatiivisia reaktioita tai että emme pysty vastaamaan nuorten kysymyksiin tai tarpeisiin, voi estää meitä astumasta ulos mukavuusalueeltamme.

Yksi syy keskustelun välttelyyn voi löytyä omista henkilökohtaisista kokemuksista johtuva trauma tai vaikeat tunnemuistot voivat vaikuttaa siihen, kuinka kykenen käsittelemään vastaavia aiheita nuorten kanssa. Omien haasteidemme tai kokemustemme kautta voi olla vaikeaa tarjota tukea ja ohjausta nuorille samankaltaisissa tilanteissa.

Jos meiltä puuttuu viestinnän taitoja tai kykyä ilmaista itseämme selkeästi ja ymmärrettävästi, voi sekin olla syy lähestyä vaikeita aiheita nuorten kanssa. Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen vaatii avointa ja selkeää viestintää, joka voi olla haastavaa, jos näitä taitoja ei ole kehitetty.

Tässä mielessä on tärkeää aikuisina tunnistaa omat haasteemme ja pyrkiä kehittämään viestintätaitojamme ja kykyämme käsitellä vaikeita aiheita avoimesti ja empaattisesti yhdessä nuorten kanssa.

Aikuisuus on vastuullisuutta – toimi esimerkkinä

Vaikka vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen nuorten kanssa voi olla haastavaa, se on ehdottoman tärkeää heidän tukemisensa kannalta.

Ollaksemme vastuullisia aikuisia, meidän tehtäväksi jääkin tarttua haasteeseen ja luoda turvallinen ja avoin ilmapiiri, jossa nuoret voivat ilmaista itseään vapaasti ja keskustella vaikeista aiheista ilman pelkoa tai häpeää. Se vaatii rohkeutta ja empatiaa katsoa peiliin, tunnistaa ja tunnustaa omat kasvunpaikat, mutta ne askeleet kannattavat, koska vaikutukset voivat olla merkittäviä hyvinvoinnille ja kasvulle. Meille itsellemme ja sitä kautta nuorille.

Anu-Rohima Mylläri
Kohti uutta -hanke, blogi

Kohti uutta-hankkeen logo.