Millaisesta rohkeudesta hämeenlinnalaiset on tehty?

Hämeenlinnassa kokoontuu kuukausittain moniammatillinen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on syventää ammattilaisten osaamista nuorten kohtaamisessa, tunnistaa nuorten haasteita ja ennaltaehkäisevästi estää tiettyjen ongelmien eskaloitumista. Tämä verkosto on todellinen voimavara kaupungin nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Asiantuntijaverkoston moniammatillisuus ei todellakaan rajoitu vain sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisiin. Se ulottuu laajalle kirjolle eri alojen asiantuntijoita, jotka voivat tarjota arvokasta panosta nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Moniammatillisuus kattaa kaiken asumisesta ja työllisyydestä harrastuksiin ja koulutukseen liittyen.

Asiantuntijaverkostossa käsitellään avoimesti ja rohkeasti hämeenlinnalaisten nuoria, jotka ovat syrjäytymisen uhan alla. Konkreettiset harjoitukset ja esimerkit ovat paljastaneet haastavia näkymiä siitä, millaisissa todellisuuksissa nämä nuoret elävät. Tilanteet ovat nostaneet esiin byrokratian, politiikan ja järjestelmän haasteet, joihin meidän on yhdessä puututtava.

Monissa nuorten tarinoissa palvelupoluilla saattaa olla hätkähdyttävän monta eri viranomaista puolentoista vuoden aikana – jopa 12. Tämä hajanaisuus ja hukassa olo viranomaisten viidakossa jättää usein nuoren tuntemaan itsensä hylätyksi ja yksinäiseksi.

Juuri silloin, kun hän tarvitsee eniten tukea ja ohjausta, hän saattaa kokea jäävänsä huomiotta ja unohtuvan viranomaisten välimaastoon.

Tässä tilanteessa nuori saattaa heilua rajalla: hän voi menettää uskonsa elämään ja ihmisiin. Hän saattaa kysyä itseltään, onko hänellä edes jokin tarkoitus tässä maailmassa, kun kukaan ei tunnu välittävän hänestä tai auttavan häntä eteenpäin.

Rohkeus ei ole aina suurta sankaritekoa vaan pieniä arkipäivän valintoja

Rohkeus on keskeistä tässä tilanteessa. Tarvitaan rohkeita aikuisia – olivat he sitten vanhempia, opettajia, nuorisotyöntekijöitä tai muita yhteiskunnan jäseniä – jotka uskaltavat kokeilla uudenlaisia toimintamalleja, ottaa jopa jotain vanhaa käyttöön tai lainata muualta sekä soveltaa ja yhdistellä aiemmin hyviksi todettuja. Mutta työntekijät eivät voi tehdä näitä isoja ja rakenteellisia muutoksia yksin. Tarvitsemme mukaan ne ihmiset, jotka päättävät ja linjaavat. Heidän on uskallettava kokeilla ja toimia suunnannäyttäjinä.

Rohkeus tarkoittaa myös rohkeutta olla eri mieltä. Perinteiset toimintatavat eivät aina ole riittäviä vastaamaan nuorten monimuotoisiin tarpeisiin. On luotava ilmapiiri, jossa epäonnistumista ei pelätä, vaan sitä pidetään oppimisen mahdollisuutena. On uskallettava kyseenalaistaa vallitsevat normit ja löydettävä uusia, innovatiivisia lähestymistapoja, jotka voivat todella auttaa nuoria pääsemään elämässä eteenpäin.

Kun ei ole ketään…

Kodilla on merkittävä rooli nuorten hyvinvoinnissa ja kehityksessä. Se on paikka, jossa lapsi saa ensisijaisen kasvatuksensa ja oppii elämän perusarvot ja -taidot. Kodin tehtävänä on tarjota turvallinen ja rakastava ympäristö, jossa lapsi voi kasvaa ja kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tämän lisäksi hyvä vanhemmuus muodostaa perustan lapsen hyvinvoinnille ja kasvulle, ja sen merkitys ulottuu koko elämänkaaren yli. Hyvä ja rakastava kotiympäristö sekä vanhempien läsnäolo ja tuki ovat avainasemassa nuoren tasapainoisen kasvun ja kehityksen kannalta.

Yksinäisyys on tunne, joka voi iskeä meihin kaikkiin, riippumatta iästä, sukupuolesta tai sosiaalisesta asemasta. Se on erityisen kova isku nuorille, jotka ovat vasta löytämässä itseään ja paikkaansa maailmassa.

Silloin, kun nuorella ei ole vanhempia tai vakaata kotiympäristöä, tilanne voi olla hyvin haastava. Tässä tapauksessa muut aikuiset ja yhteiskunnan rakenteiden tulisi ottaa merkittävä roolin nuoren tukemisessa ja ohjaamisessa.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka tarjoaa nuorelle mahdollisuuksia itsetuntemukseen, yhteisöllisyyteen ja vaikuttamiseen, voi auttaa häntä löytämään merkityksen elämäänsä ja rakentamaan itselleen tarkoituksellisen ja mielekkään tulevaisuuden.

Anu-Rohima Mylläri
Kohti uutta -hanke
Projektipäällikkö

Kirjoituksessa on hyödynnetty tekoälyä.

Kohti uutta-hankkeen logo.