Ohjelmistorobotiikka helpottaa rutiineissa

Hämeenlinnan kaupunki on osallistunut KuRob-hankkeeseen. Tuloksena on nyt kaupunkirakentamisen tukena kaksi robottia: laskutukseen sekä pääpiirustusten leimaamiseen. Kaupungin ICT-suunnittelupäällikkö Antero Paajasen mukaan robotti on auttanut laskutusta monella tavalla. Manuaalityötä on paljon vähemmän ja datan laatupoikkeamat huomataan helpommin.

Antero Paajanen profiilikuva
ICT-suunnittelupäällikkö Antero Paajanen

Kaupunki lähti hankkeeseen kasvattamaan osaamistaan ja oppimaan muiden kanssa, koska KuRob-hankkeessa jaetaan tietoa kaikkien osallistujien kesken. Webinaarit ja muiden toteutusten näkeminen oli erittäin hyödyllistä. Tämä on ensimmäinen hanke, johon on osallistuttu näin määrätietoisesti: ohjelmistorobotit ovat nyt kaupunkirakenteella toiminnassa. Rutiinitehtävät on siirretty roboteille, jolloin asiantuntijat pääsevät keskittymään suunnittelu- ja kehittämistyöhön sekä asiakaspalveluun.

Suuri muutos entiseen

Suuri muutos on nyt se, että osa laskuista saadaan käsiteltyä ilman ihmistä. Ilman MOST Digitalin Bright Idea -työkalua Hämeenlinnan kaupungin olisi varmasti ollut vaikea valita ideoista parasta, sellaista, joka sopii toteutukseen. Vaikka olisi kuinka paljon hyviä ideoita, on niihin vaikea päästä käsiksi ilman oikeita apukysymyksiä ja laskelmia.

Roboteista varsinkin toinen eli lupapisteen leimausrobotti on saadun palautteen perusteella toiminut aivan hienosti. Robotti on sen verran yksinkertainen, että kun se saavuttaa tietyn pisteen järjestelmässä, niin pääpiirustus leimataan lupapisteessä automaattisesti.

KuRob-hanke on ollut opettavainen matka Hämeenlinnalle ja kaikille muillekin mukanaolijoille. Aivan varmasti automaatiolla ja ohjelmistorobotiikalla tulee olemaan jatkossakin yhä suurempi merkitys. Tapoja toteuttaa automaatiota ja ohjelmistorobotiikkaa on monia, ja tämä hanke on toiminut hyvänä herätteenä.

Alun perin KuRob-projekti valikoitui selkeän ja hyvän suunnitelmansa vuoksi. Suunnitelmasta näkyi MOST Digitalin kokemus, ja se vakuutti heti alkuun. Sama hyvä meno on jatkunut tähän päivään asti. Hankkeessa ovat hyvänä tukena olleet esimiehille ja koko henkilöstölle suunnatut webinaarit, koska ne ovat antaneet hyvää lisätietoa asiaan. Todellinen osaaminen tulee vain kokeilun myötä.

Kokemuksia ja oivalluksia

Käyttöönottoprojektista syntyi positiivinen kokemus, jonka vuoksi odotukset ovat korkealla. Projektin myötä on opittu näkemään, mihin muuhunkin ohjelmistorobottia voitaisiin näyttää, mm. kuvatunnistusta/tekstin tunnistusta ja näille toleranssit eli tarkkuudet. Prosessianalyysin myötä muodostui tarkka näkemys, kuinka paljon tietyt prosessit vievät työaikaa. Prosessit sisältävät myös piilotyötä, joka ei näy missään. Kaupunkirakenteen henkilöstö on ollut erittäin aktiivinen ja innostunut roboteista ja hankkeesta.

Tulevat suunnitelmat

Kaupunkirakenteessa ollaan jo laatimassa kolmattakin robottia. Nimeä robotilla ei vielä ole, mutta töitä on kovasti ja sillä on tarkoitus robotisoida kaupunkirakenteen lupien käsittelyä eri järjestelmissä. Robottia toteutetaan MOST Digitalin kanssa hyvässä yhteistyössä, kertoo kaupunkirakenteen rakennusvalvontapäällikkö Juha Henttonen.

Juha Henttonen profiilikuva
Rakennusvalvontapäällikkö Juha Henttonen