Omavalmentajat, työllisyyden asiantuntijat, ovat tulevaisuuden tekijöitä ja rakentajia

HS kertoi 3.11.2021 jutussaan, että työllisyyden kuntakokeilut pääkaupunkiseudulla ovat ruuhkautuneet ja päätökset näyttävät mielivaltaisilta. Jutussa siteeratut nimettömät työnhakijat kertovat töykeästä virkailijasta ja tilanteesta, jossa työvoimapalveluista ei ole otettu yhteyttä puoleen vuoteen.

Kuntakokeilujen työntekijät Hämeenlinnassa lukivat HS:n juttua kovin kummissaan. Jutusta nousi sisäisessä sosiaalisessa mediassamme kuuma mediakriittinen keskustelu. Emme tunnistaneet kuntakokeilun toimintaa jutun perusteella. Kirjoitus tuntui heijastelevan vanhoja työllisyyden hoitoon liittyviä mielikuvia. Oliko toimittaja perehtynyt kuntakokeilun lainsäädäntöön, oliko tarkistanut esitetyt väitteet? Mitä yhden asiakkaan kertoma tilanne kertoo suuresta yhteiskunnallisesta remontista, johon kytkeytyy muita suuria lainsäädännöllisiä uudistuksia, kuten oppivelvollisuuslaki?

Työttömien palvelu on yhteiskunnan aliarvostettu tehtävä. Työllisyyspalveluiden ammattilaiset auttavat sitkeästi työnhakijoita eteenpäin elämässään. Jos yhteiskunnassa ymmärrettäisiin, että me työnhakijoita palvelevat ammattilaiset olemme rakentamassa alueen elinvoimaa ja huolehtimassa sen vetovoimaisuudesta patistamalla asiakkaita koulutuksiin ja työpaikkoihin, olisi työllämme suurempi arvostus. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että koska työttömien palvelu näyttää olevan välttämätön paha, on hyvä pitää sen julkisuuskuvakin harmaana, heikosti toimivana ja tuloksettomana.

Todellisuus näyttää Hämeenlinnan seudun kuntakokeilujen näkökulmasta kuitenkin kovin erilaiselta. Se näyttää aktiiviselta, ja aluetta vireyttävältä mahdollisuudelta. Näyttää siltä, että jotain on tapahtumassa. Me olemme innostuneita. Kysymys on johtamisesta, yritysten ja viranomaisten yhteistyöstä, uuden toimintakulttuurin omaksumisesta, sopeutumisesta, uusista palveluista, työntekijöiden yhteen hitsautumisesta, halusta auttaa, ja halusta ottaa palveluja vastaan. Kysymys on myös työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Kuntakokeilu, joka alkoi 1.3.2021, on askel kohti pohjoismaista työnhakumallia, jonka on tarkoitus käynnistyä toukokuussa 2022. Tavoitteena on 70 miljoonan lisäbudjetointi työvoimapalveluihin, joka tarkoittaisi 1200 lisähenkilön palkkaamista. Tämä on valtava uudistus, jota me täällä Hämeenlinnan seudullakin olemme tällä hallituskaudella toteuttamassa. Ja mikä uudistus seuraavalla hallituskaudella odottaakin – täällä odottaa uudistuksiin sopeutumisen ammattilaiset.

Tuula Sundman
omavalmentaja
Hämeenlinnan seudun kuntakokeilut