Omistus- ja vuokra-asumisen välimaastossa: ASO –asumisoikeusasuminen vaihtoehtona

ASO -asumisoikeusasumisen suosio on kasvussa. ASO -asuminen yhdistää vuokra- ja omistusasumisen parhaita puolia. Myös taloudellisesti ASO -asuminen on hyvä vaihtoehto. Asumisoikeudella tarkoitetaan yksityishenkilölle luovutettua pysyvää asumisoikeutta asuntoon. Asukas maksaa kertaluonteisen asumis-oikeusmaksun sekä kuukausittaista käyttövastetta. Asumisoikeusmaksu on 15% asunnon hankintahinnasta. Asumisoikeusmaksu palautetaan pois muutettaessa. Hämeenlinnassa on tällä hetkellä 371 asumisoikeusasuntoa.

Asumisoikeusasuntoa varten tarvitset järjestysnumeron. Hämeenlinnassa sen voi hakea Palvelupiste Kastellista kaupungintalolta. Asumisoikeusasuntoa haetaan siltä talonomistajalta, jonka omistamasta talosta haluat asumisoikeusasunnon. Järjestysnumero ilmaisee asemasi samasta asunnosta kiinnostuneiden hakijoiden joukossa.

Asumisoikeusasumista on myös mahdollista lähteä toteuttamaan yhdistyspohjalta ja luoda itse oma hyvän asumisen malli. Jyväskylässä Sinikka Tyynelä on ollut kehittämässä yhdistysmallilla ikääntyneille soveltuvaa asumisoikeusasumista. Tässä Sinikan kuvausta: ”Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason yhteisöllisissä senioritaloissa Jyväskylässä kohdataan arjen asioita, sen iloja sekä suruja yhdessä – jos asukas niin itse haluaa. Taloissa yhteisöllisyys on mahdollisuus, mutta ei velvollisuus. Aikoinaan Ray:n avustuksella 2013–2016 kehitelty toimintamalli ja laadukkaat sekä esteettömät asunnot ovat saavuttaneet Jyvässeudulla suuren suosion ja näihin asumisoikeusasuntoihin jonotetaan. Näin on ollut koko Jason 10 vuotisen historian ajan.”

”Asuntojen hallintamuoto on asumisoikeus, minkä asukas ostaa maksamalla asunnon hinnasta 15 %. Asumisoikeusmaksun lisäksi asukas maksaa kuukausittaista käyttövastiketta, joka on onnistuttu yleishyödyllisessä yhdistyksessä pitämään todella kohtuuhintaisena. Se on selvästi alhaisempi, kuin seudulla oleva vuokrataso. Käyttövastike sisältää myös yhteisten tilojen sekä asukastoiminnanohjauksen kustannukset. Myös tieto, että asunnosta luovuttaessa maksetun aso-maksun saa pois, luo asukkaalle turvaa. Hallintamuoto on asukkaalle helppo ja huoleton.”, Sinikka kertoo. Lisää tietoa Jason Ilona-senioritaloista.

Hämeenlinnassa ei ole suoraan ikääntyneille kohdennettua ASO-asumista, mutta hyvää ASO-asumista on kuitenkin tarjolla. Esimerkiksi TA-Asumisoikeus Oy tarjoaa monenlaisiin elämäntilanteisiin soveltuvia asumisoikeusasuntoja, joiden joukossa on myös osin esteettömiä asuntoja. ASO-asumista on tarjolla sekä kaupunkialueilla että maaseutumaisessa ympäristössä. Samoin voi valita, haluaako asua kerros-, rivi- tai luhtitalossa. Myös valtakunnallisella Asuntosäätiöllä sekä Avain Yhtiöillä on vastaavia asumisoikeusasuntoja Hämeenlinnassa.

Meikä asuu missä haluu –hankkeen blogisarjassa esittelemme erilaisia Hämeenlinnassa toteutettuja tai toteutumassa olevia ikääntyvien omaehtoisia asumisratkaisuja. Ilmianna lisää ikäihmislähtöisiä asumisratkaisuja sekä hyvän asumisen ja elämisen malleja, joko suunnitteluasteella olevia tai jo valmiita. Työstetään yhdessä hämeenlinnalaisten tulevaisuuden asumista!