”Osaaminen karttuu eri väyliä pitkin läpi elämän” – omaa taitavuutta sanoittamassa

Mitä uralla tarkoitetaan? Millaisia taitoja ja osaamista minulla oikeastaan on? Mitä kannattaa työnhaussa ottaa huomioon? Valmennus vastaa työnhakijan kysymyksiin ja koutsaa eteenpäin.

Arffmanin uravalmentaja Hanna Tuominen näkee, että ura ja työnteko on osaamista ja tekemistä sekä yksilöllistä potentiaalin hyödyntämistä, mutta myös koko elämän huomioimista osana uraa. Tuominen on myös havainnut, että olemme varsin taitavia, mutta emme aina välttämättä saa sanoitettua osaamistamme.

”Ajattelemme yhä sinnikkäästi, että osaamisen tulee olla nimenomaan palkkatyön kautta hankittua osaamista. Haluan kyseenalaistaa tätä ajattelumallia: osaaminen nimenomaan karttuu läpi elämän ja hyvin monenlaisissa yhteyksissä”, Tuominen selvittää. Tuominen lisää, että kohtaa asiakkaita, joilla on mittavaa osaamista esimerkiksi harrastuksen, luottamustehtävän tai vapaaehtoistyön kautta. Asiakkaat eivät kuitenkaan aina huomaa, että myös tämä osaaminen voi olla – ja usein onkin – valtti työmarkkinoilla ja työelämässä.

”Koen, että ihmiset tarvitsevat kannustusta sen oivaltamiseen, että heillä todella on monipuolista osaamista tarjottavana”, Tuominen ilmaisee.

Työn hakeminen on juuri tämän oman osaamisen myymistä työnantajataholle. Moni kuitenkin kommentoi, että ei halua lähteä kehumaan itseä tai ei ole saanut oman osaamisen sanoittamiseen harjoitusta. ”Silloin kannustan pohtimaan, mistä asioista on saanut hyvää palautetta. Miksi ihmiset esimerkiksi kerta toisensa jälkeen kääntyvät puoleesi? Jaksat siis aina auttaa IT-pulmissa tai vaihtoehtoisesti olet valmiina kuuntelemaan ja auttamaan. Mikä yritys ei sellaista työntekijää haluaisi?” Tuominen havahduttaa ajattelemaan.

Työnhaun tehotreenissä

Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun omavalmentajan kautta voi hakeutua Arffmanin Työnhaun tehotreeni -valmennukseen. ”Valmennuksessa tarkastelemme esimerkiksi sitä, millaista oma työnhakeminen tällä hetkellä on. Voin esimerkiksi vinkata, että työnhakukanavia on paljon, ja hakutapaa voi hyvin ajoittain vaihtaa. Työnhausta kannattaa puhua lähipiirille, ja tämänkaltainen oman statuksen avaaminen verkostolle voi avata yllättäviä mahdollisuuksia.”

Työpaikkailmoitukset voivat myös toisinaan huimata vaatimuksillaan. Etsitään ihannetta, mutta harva vastaa sataprosenttisesti työnantajan unelmalistaa. ”Jos sinulla on vaadittava koulutus tai vaihtoehtoisesti työtehtävässä tarvittavaa vahvaa erityisosaamista ja täytät puoletkin toivotuista ominaisuuksista, kannustan hakemaan”, Tuominen rohkaisee.

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa pohditaan myös, millainen tavoite asetetaan eli millaista päämäärää kohden ollaan menossa. ”Saatan tarjota monenlaisiakin ehdotuksia alojen tai työpaikkojen suhteen. Usein tämän kautta lähtee rakentumaan tietynlaiset omat rajat ja suuntaviivat. Tärkeintä on miettiä, mitä yksilö itse pohjimmiltaan haluaa.”

Tuominen muistelee tähän liittyen erästä onnistumistarinaa: ”Asiakkaani oli aivan varma, että haluaa jotain muuta kuin sille alalle, jolle hänellä oli koulutus ja jossa hän oli jo työskennellyt. Teimme yhdessä urapohdintaa ja työstimme asiaa. Valmennuksen loppuvaiheessa suunnitelma selkiytyikin yllättävällä tavalla – ala oli kuin olikin oikea, mutta sektori vaihtui. Asiakas päätti lähteä jatkamaan alan opintoja, mutta hieman eri tulokulmalla.”

Hyvinvointia ja yrittäjyyspohdintaa

Arffmanin kautta on mahdollista saada valmennusta myös Hyvinvoinnin palaset, Koutsi– ja Yrittäjän asenne -palveluiden kautta.

Tuominen kertoo asiakastyön myötä havainneensa, että työn etsintävaiheen aikana tapahtuu tiettyjä muutoksia. ”Työ tuo arkeen tietyn rutiinin, ja työttömyysjakso kadottaa hetkeksi tämän kaavan. Valmennuksessa voidaan esimerkiksi lähteä palauttamaan rakennetta viikkoon ja lisäämään jaksamista tukevaa tekemistä.”

Luonnon voi valjastaa pohdinnan tueksi. Kuva: Mari Salokangas.

Koutsi- ja Hyvinvoinnin palaset -palvelussa keskustelemisen oheen Tuominen liittää usein myös muunlaisia työtapoja. ”Oman suunnan pohtiminen on teemana monen asiakkaan kanssa. Jotta voi saada ajatuksille tilaa, tarvitaan usein liikettä tukemaan prosessia. Hyödynnän silloin työskentelyssä kehollisuutta, taiteen keinoja tai luontoa.” Koutsi-palvelussa on valmennukseen käytettävissä enemmän aikaa, jolloin kokonaisuudesta on mahdollista rakentaa näitä useita eri työtapoja yhdistävä.

Tuominen mainitsee myös, että valmennus mahdollistaa osallisuuden tunteen. ”Eräs asiakas totesikin, että joskus yhteinen pohdiskelu kahvikupillisen ääressä voi tehdä ihmeitä.”

Yrittäjän asenne -palvelu voi vuorostaan tulla kyseeseen silloin, kun intressinä on yritystoiminnan aloittaminen. ”Valmiiksi tehtyjä päätöksiä ei tarvitse olla. Valmennuksessa on nimenomaan mahdollista pohtia, voisiko yrittäjyys olla realistinen vaihtoehto. Joskus pohdinnan tulos on ei, ja se on yhtä lailla myös arvokas tulos. Tämä on juuri niiden omien raamien hakemista.”

Vastaavasti taas yritystoiminnan näyttäytyessä sopivana seuraavana askeleena on Tuomisen kautta mahdollista edetä esimerkiksi Hämeen Uusyrityskeskuksen palveluiden piiriin.

Jatkumoa rakentamassa

Tuominen tunnistaa, että joskus tarvitaan jarrua ja joskus taas vuorostaan määrätietoisempaa etenemistä. ”Valmennus tarjoaa alustan, jossa yksilön on mahdollista pysähtyä huomaamaan asioita. Hahmotan asiakkaan kanssa juuri hänelle sopivaa tapaa löytää työ tai keinoja edetä kohti omaa tavoitettaan.”

”Valmennuksen loppuvaiheessa asiakkaalla tulisi olla tunne, että hän on jälleen oman elämänsä puikoissa”, Tuominen summaa.

Yhteystiedot:

Hanna Tuominen

uravalmentaja, projektipäällikkö

p. 044 766 1314

hanna.tuominen@edu.arffman.fi

Lue lisää työnhakijan palveluista:

Työnhaun tehotreeni – Arffman

Koutsi -palvelu – Arffman

Hyvinvoinnin palaset -palvelu – Arffman

Yrittäjän asenne – Arffman

Teksti ja pääkuva:

Mari Salokangas