Työmaavalvonta siirtyy digiaikaan: Buildie

Buildie on selainpohjainen sovellus, jonka avulla työmaavalvonta suoritetaan sähköisesti. Työmaavalvontaan liittyvät tiedot ovat reaaliaikaisesti ja helposti käsiteltävässä muodossa. Buildie koostuu webbikäyttöliittymästä ja mobiilisovelluksesta. Sovelluksessa on pilvipalvelutyyppinen projektipankki, ja sen lisäksi mobiilisovellus sisältää kätevät ja helppokäyttöiset työkalut rakennustyötä suorittavalle urakoitsijalle.

Kasvokuva Jere Takala.

Jere Takala, rakennuttajapäällikkö

Ohjelman käyttäminen

Työmaalla tarvittavat valokuvat otetaan Buildie-sovelluksen kautta, ja ne ovat siten valvojalla saatavilla reaaliajassa valokuvien tallennustietojen kautta paikkasidonnaisesti. Ohjelma mahdollistaa laajan laatuaineiston, joka on helpommin käytettävissä. Vähän aikaa sitten sama aineisto oli paperille tulostettuna kansioissa ja CD-levyillä/muistitikuilla, ja valokuvia oli vähemmän. Aineiston sai vasta sitten, kun rakennustyö päättyi. Nyt valvojalla on koko ajan kaikki aineisto työn edetessä, ja sen hallinta on myös paljon helpompaa.

Dokumentointia varten rakennusurakoitsijalla on selkeä lista, josta voi tarkistaa ylläpidettävät tiedot. Tämä helpottaa myös tekijää. Rakennustyöhön liittyvää aineistoa hallitaan reaaliajassa ja helposti käsiteltävässä muodossa. Esimerkki: joku kysyy kahden vuoden päästä, miten tietyssä urakassa tehtiin vesijohdon liitostyö, joka on nyt vuotanut. Jos tietoa etsisi paperikansiosta, joutuisi ensin etsimään oikean kansion, sitten vesijohtotyöt, ja sen jälkeen niiden joukosta juuri oikean paikan. Ensin katsottaisiin, miten se on suunniteltu tehtäväksi ja miten se on toteutunut. Buildie-järjestelmässä avataan yksi järjestelmä ja haetaan hakusanalla, tehdään rajaus, ja lopuksi saadaan hakutuloksena valokuvat.

Ohjelman käyttöönotto

Ensimmäiset kohteet, joita Buildie-järjestelmää käyttämällä on tehty, ovat olleet ns. pilottiluonteisia, vuonna 2020. Siitä lähtien järjestelmää on käytetty. Sovellus on hankittu valmiina palveluna. Käyttöönotossa on tarvittu vain lyhyitä, yksinkertaisia käyttökoulutuksia. Rakentamisen ja kunnossapidon kaikki toimihenkilöt ovat olleet mukana järjestelmän käytössä. Sovellusta käytetään myös kunnossapidon alueurakoiden valvonnassa samalla periaatteella.

Monipuolinen sovellus

Sovellus on kunnossapidon toimihenkilöiden mielestä kattava, ja siinä on sellaisiakin ominaisuuksia, jotka eivät olisi välttämättömiä. Sovellustoimittaja kehittää ohjelmaa sitä mukaa kuin muutkin asiakkaat toivovat. Viimeisimpänä sovellukseen on tullut karttakäyttöliittymä, joka hyödyttää kunnossapidon alueurakoita. Esimerkiksi talvihoitoaikana kartalla nähdään vaurioituneet ja uusittavat liikennemerkit sekä niiden sijainnit.

Buildie on yhteinen alusta rakennusurakoitsijalle sekä kaikille hankkeen tilaajille. Kaikki voivat käydä katsomassa päiväkirjasta, millaiset sääolosuhteet ovat olleet, mitä töitä missäkin paikassa, poikkeamat, ovatko kaikki olleet samaa mieltä, millainen määrä henkilöstöä ja koneita. Ennen työmaalla oli paperinen päiväkirja. Jos myöhemmin tulee erimielisyyksiä vastuukysymyksestä, niin tiedoista näkee, mitä on sovittu. Tiedot varmasti löytyvät, eivätkä häviä, kuten entisessä järjestelmässä saattoi käydä.

Kuvakaappaus työmaasuunnitteluun käytettävän järjestelmän käyttöliittymästä.

Päiväkirjojen lisäksi järjestelmässä on erilaisia raportteja esimerkiksi poikkeamiin liittyen. Projektipankkiin luodaan projekteja: rakennusurakoitsija muokkaa ja kerää rakennustyöhön liittyvän aineiston yhteen paikkaan. Tiedot voi ladata ohjelmasta ohjelmariippumattomana pakettina ladattavaan kansioon päivämäärittäin. Alkuperäiset päivämäärät säilyvät tiedostoissa. Kaikki kuvat ym. kansioituvat oikein. Kerran mobiililaitteella otetut kuvat säilyvät alkuperäisillä tiedoillaan.
Olemme siirtyneet nopeasti uuteen järjestelmään hyvin alkeellisista tiedonhallintakeinoista. Tiedon saatavuus on nopeampaa ja helpompaa. Uuden järjestelmän etuna on dokumentaation säilytys- ja tiedonvälityspaikan reaaliaikaisuus ja hallittavuus. Ohjelma helpottaa työntekoa, kun ei tarvitse aina mennä paikan päälle katsomaan, vaan voi ensin katsoa sovelluksen kautta kuvaa ja arvioida, miten edetä.