Työmaavalvonta siirtyy digiaikaan: Congrid

Congrid on rakentamisen raportointityökalu valvontaan ja laadunvarmistukseen. Ohjelman avulla rakennusprosessi saadaan hyvin läpinäkyväksi, koska viikoittainen raportti kertoo työmaan etenemisestä kuvina sijainteineen. Ohjelmasta on appi- sekä live-versiot, joita voi käyttää millä tahansa mobiililaitteella.

Käytettävyys ja digisovelluksen hyödyt rakentamisen laadunhallinnan kannalta

Congrid-työmaavalvonta alkaa aina luomalla kohde tietokantaan, johon ladataan myös valvonnassa tarvittavat pohja- ja julkisivukuvat. Ohjelmaa käyttävät tilapalveluilla rakennusvalvojat, jossa se on räätälöity juuri työmaavalvontaan. Ennen valvojat kävivät työmaalla ja ottivat digikameralla lukemattomia kuvia, joiden yksilöinti monesti unohtui. Congridilla valokuva sekä kuvansijaintimerkkaus poistavat tämän ongelman.

Valvoessaan työmaata valvoja tekee laadunvarmistusta huomioillaan. Jos tarvitaan tarkempaa tutkimusta tai korjausta, siitä tulee huomautus työnjohtajan pitämään päiväkirjaan. Viikkoraportti on lisäkirjaus työmaapäiväkirjan kohtaan ”valvojan asiat”. Valvojat tekevät viikkoraportin eli käyvät noin pari kertaa viikossa työmaalla kiertämässä ja raportoivat työmaan etenemistä.

Raportti on jaettu lisäksi tilaajalle, urakoitsijalle ja käyttäjälle, jolloin työmaan eteneminen on kaikilla tiedossa. Congridin avulla saadaan kaikkien uusien työmaiden raportit yhteen ja samaan palvelimeen, johon ne päivittyvät viikoittain. Työmaan luovutusvaiheessa valvoja tekee kohteesta aina vika- ja puutelistan, joiden seuranta, tarkistus ja valmiiksi saattaminen on paljon helpompaa kuin ennen tehdyillä paperisilla listoilla.

Ohjelman käyttöönotto

Congrid otettiin käyttöön 2019. Kirjasto oli pilottikohde, josta saatiin hyviä kokemuksia. Sen jälkeen vuorossa oli paloasema ja siitä eteenpäin kaikki kohteet. Congridin lisäksi käytössä on muitakin digijärjestelmiä, kuten Wiiste-Relia, jolla seurataan betonin kuivumista ja sisäilman olosuhteita.

Olosuhdeseurannassa on pystytty todentamaan asiat myös jälkikäteen, kun on olemassa päivittäinen tieto lämpötilasta ja kosteudesta. Aiemmin työmaalla on otettu nämä tiedot esim. kerran viikossa, ja ne on merkitty pöytäkirjaan. Viikko on jo aika pitkä seurantaväli. Laadun varmistuksena pystytään todentamaan myös rakennuksen valmistumisen jälkeen mitkä olosuhteet ovat olleet rakentamisen aikana.

Lopputuloksena työkalujen digiloikka

Kolmen vuoden aikana ollaan tultu aika vahvasti nykypäivään, digiharppauksella 2000-luvulle. Raportointi on paljon laadukkaampaa ja tarkempaa kuin ennen, eikä se ole enää paikkaan tai laitteeseen riippuvaista. Järjestelmään pääsee kirjautumaan omilla tunnuksilla mobiililaitteella mistä vain. Se helpottaa työskentelyä, eikä sido enää niin paljon. Ennen kaikkea kosteusantureiden lukeminen etänä helpottaa ja nopeuttaa valvontaa, kun tieto on reaaliajassa luettavissa pilvipalvelusta.

Pohjapiirustus Congrid-ohjelmassa

Mahdollisiin vikoihin ja puutteisiin pystytään palaamaan tarkasti, jos takuun aikana jokin vika tai puute aiheuttaa käyttöön ongelmia. Esimerkiksi kerran kävi niin, että kohteen räystäällä oli talvella havaittavissa lämpövuotoa, jota ihmeteltiin mistä johtuu. Ohjelman kuvista selvisi, että osa eristeistä oli jäänyt urakoitsijalta asentamatta, eli pääurakoitsijan laadunvarmistus oli pettänyt. Onneksi valvonnan valokuvista ongelman syy kuitenkin löytyi.

Aiemmin tieto on ollut hyvin hajanaista, on saattanut olla tuhansia valokuvia, jotka eivät kohdennu mihinkään. Nyt ei tarvitse välttämättä avata seinää, kun nähdään valvontaraportista mitä seinän sisällä on. Hyödyt ovat moninkertaiset entiseen systeemiin verrattuna. Koska tekijöitä on laidasta laitaan, ja heillä omanlaisensa laadunvarmistukset, niin ainakin Congridin avulla tilapalveluiden oma laadunvarmistus paranee.

Congrid-raportti

Congrid helpottaa ennen kaikkea tulevaisuuden tekemistä. Congrid on näppärä työkalu tiedon syöttämiseen: valokuvaan tallentuu kuvauspaikka, jonka lisäksi riittää muutama rivi tekstiä. Kaikki turha kuvien siirtely jää pois. Kun valvoja tekee viikkoraporttia, sitä voi tehdä useammalla käynnillä. Ei tarvitse etsiä, että mitähän pohjaa minä olin päivittämässä, vaan se on ajantasaisena aina löydettävissä, ja sitä pääsee jatkamaan.