Työnhaku timantiksi SunUran ammattilaisten kanssa

Rekrytoinnin saralla puhaltelevat muutosten tuulet. Osa yrityksistä etsii tekijää ilman perinteistä, toisinaan monimutkaistakin hakuprosessia. Sopivaa osaajaa haetaan tietyillä aloilla esimerkiksi suoraan avoimien haastattelutilaisuuksien kautta tai ilman lomakkeiden täyttämistä. Verkkoon voidaan asettaa vain muutama kysymys, joiden kautta hakijoiden joukosta seuloutuu yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuvia henkilöitä.

Mihin ansioluetteloa oikeastaan vielä tarvitaan?

”Ansioluettelo eli CV on ennen kaikkea sinua itseäsi varten”, SunUran työhönvalmentaja Ville-Matti Vilkka vastaa. ”CV on asiakirja siitä, miten oma osaaminen on karttunut. On hyödyllistä laatia niin kutsuttu Master-CV, jossa on ylhäällä työkokemus sekä suoritetut opinnot ja tutkinnot päivämäärineen kaikkineen. Tästä tiedostosta on helppo poimia informaatiota tarpeen mukaan.”

Perinteinen rekrytointiprosessi on yhä käytössä useilla tahoilla ja monia tehtävänkuvia täytettäessä. ”Työsuhteita muodostuu, kun luottamus syntyy. Ansioluettelo eli osaamisesi kirjallisessa muodossa on osa tätä luottamuksen rakentumista.”

Asiakirjoja laatimassa

Ansioluettelo laaditaan usein visuaaliseksi. Tekstitiedoston sijaan voi käyttää Canva-suunnittelutyökalun valmista pohjaa. ”Ansioluettelo ja hakemus kannattaa myös aina ikään kuin peilata haettavissa olevan työpaikan näköiseksi. Vain haetun työtehtävän kannalta oleelliset asiat kannattaa mainita”, Vilkka opastaa. ”Hyvin laadittu CV helpottaa rekrytoivan henkilön työtä ja päätöksentekoa.”

Millainen sitten on tyyliltään hyvä hakemuskirje? ”Usein pyydän hakijaa kurkistamaan oman tekstin loppuun. Siellä on lähes poikkeuksetta se aines, jolla kannattaisi aloittaa”, Vilkka vinkkaa. Tekstistä tulee nimittäin varsin helposti ajatusprosessia kuvaava tuotos valmiin lopputuloksen sijaan. Hakemusta luodessamme saatamme ikään kuin syttyä kirjoittamaan tärkeimmän oikeastaan vasta tekstin loppuun.

Entäpä tauot työsuhteiden jatkumossa eli ne hetket, kun on ollut työttömänä, vanhempainvapaalla, välivuotta viettämässä tai matkustellut? ”Näinä tärkeinä hetkinä olet tehnyt ja oppinut jotakin. Tuo nämä kokemukset esille.”

Oivallusten äärellä

Valmennuksessa Vilkka kehottaa tarkastelemaan asioita myös työnantajanäkökulmasta.

”Voimme tutkia valmennuksen aikana, millaisia hakemuksia työnantajat kahlaavat läpi. Luemme esimerkiksi Työmarkkinatorin anonyymeja ilmoituksia. Usein näitä ilmoituksia selatessamme hakijalle kirkastuu se, mitä hänen kannattaa omaan hakemukseensa kirjoittaa.”

”Työnhakeminenkin on yhdessä tekemistä”, Vilkka muistuttaa. ”Kannustan aina pyytämään kommenttia laaditusta hakemuksesta tai pohtimaan työnhakuun liittyviä asioita ääneen jonkun kanssa. Vuorovaikutuksen kautta aukeaa aina uusia tapoja ajatella, joten altista itsesi näille kallisarvoisille tilanteille.”

Työnhausta timantti

SunUran ammattilaiset tavattavissa CV- ja DIGI-klinikalla Pöölissä (TE-palvelut) osoitteessa Höyrysahanraitti 1 D:

  • ke 26.4.23 klo 12–15
  • ke 10.5.23 klo 12–15
  • ke 24.5.23 klo 12–15

Ville-Matti Vilkka, p. 040 153 1404, ville-matti.vilkka@sunura.fi

Annika Aaltonen, p. 050 352 8077, annika.aaltonen@sunura.fi

Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut | SunUra Oy

Teksti ja kuva:

Mari Salokangas