Uudelle uralle aikuisena – Jonna Viisaisen tarina

Keväällä 2020 janakkalalainen Jonna Viisainen havaitsi olevansa käännekohdassa. Hänen silloisella työpaikallaan oli tarve irtisanoa tekijöitä, ja Viisainen oli yksi heistä, joiden työsuhde päättyi. ”Asiaa oli pohjustettu, joten täysin yllätyksenä se ei tullut. Joutuihan sitä silti melko suuren muutoksen äärelle”, Viisainen kertoo.

Työuraa kyseisessä yrityksessä graafisena suunnittelijana oli takana 28 vuotta. Tilanne olisi voinut lannistaa, mutta myönteisesti ajatteleva Viisainen näki asiassa ennemminkin mahdollisuuksia. ”Aloin pohtia, että ottaisin tämän haasteena itselle. Nyt olisi tilaisuus tehdä aivan jotain muuta kuin mitä olin tottunut tekemään.” Yrittäjyys ei Viisaiselle näyttäytynyt vaihtoehtona, eikä myöskään entisestä ammatista kiinni pitäminen tuntunut välttämättömältä. ”Luonnon ja luonnossa liikkumisen halusin myös säilyttää harrastuksena enkä valjastaa siitä uraa.”

Opiskeluarkea

Viisainen näki uuteen ammattiin kouluttautumisen sopivana vaihtoehtona. Työuraa olisi jäljellä suurinpiirtein kymmenisen vuotta, joten laajat, vuosia kestävät opintokokonaisuudet eivät tuntuneet relevanteilta. ”Kiinnostus kädentöihin ja halu saada luoda uutta saivat miettimään, lähtisikö sitä opiskelemaan levyseppähitsaajaksi. Hyrialla Riihimäellä oli vaihtoehtona ajallisesti sopiva kokonaisuus aikuisopiskelijalle.”

Edelliset opiskeluajat 70–80-luvun taitteessa siinsivät Viisaisen muistoissa. Millaiselta opiskelu nyt ja tässä kohdin elämää tuntui? ”Opiskellessa tarvittiin oma-aloitteista ja itseohjautuvaa otetta. Aluksi koneet ja laitteet olivat minulle uusia, mutta sain huomata, että tekemällä oppii. Meillä oli vapaus luoda ja tuottaa itse”, Viisainen erittelee. ”Aikuisena opiskellessa läsnä oli myös tietynlainen rentous.”

”Lisäksi kaikki opiskelumateriaali ja informaatio on tietokoneella ja verkossa. On hyvä muistaa, että opinto-ohjaajat auttavat pulmatilanteissa.”

Opiskelu oli Viisaiselle taloudellisesti mahdollista ansiosidonnaisen päivärahan avulla. Oma oikeus opiskeluun tulee aina varmistaa TE-toimistolta tai kuntakokeilusta. Peruslähtökohtana pidetään seuraavaa: ”TE-palveluiden asiakkaana sinulla voi olla mahdollisuus saada työttömyysetuutta eli työttömyysturvaa päätoimista omaehtoista opiskelua varten. Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa sitä, että suoritat koulutusta, jonka tuottaa ja jonka opiskelijavalinnasta päättää jokin oppilaitos. Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle opiskelun ajalta työttömyysturvaa TE-toimiston tai kuntakokeilun antaman lausunnon perusteella, mikäli työttömyysturvalain mukaiset edellytykset täyttyvät.”

Kiinni työpaikkaan

Viisainen opiskeli vuoden ja kahdeksan kuukautta ja valmistui keväällä 2022 ammattiin. Jo opiskellessa hän kartoitti metallialan työmahdollisuuksia. ”Olin eri tahoihin aktiivisesti yhteydessä, mutta työpaikkaa ei löytynyt. Mietin, että periksi ei anneta. Valmistumiskevään vappuna osallistuin henkilöstöyritys JETmaxin tapahtumaan, ja siellä käydyn keskustelun kautta alkoikin sitten konkreettisesti tapahtua.”

JETmaxilla oli nimittäin tiedossa yritys, johon haettiin metallialan ammattilaista ja jossa vaadittiin myös tiettyä putkiasentajapuolen osaamista. JETmaxin tarjoaman ohjauksen viitoittamana Viisainen sisällytti opintoihinsa vielä tiettyjä metallin käsittelyyn ja juottamiseen liittyviä kokonaisuuksia.

Viisainen oli haetun kaltainen osaaja, ja hän työllistyi JETmaxin kautta kyseiseen metallialan yritykseen. Tehtävänkuva oli alusta alkaen Viisaisen koulutusta ja ammattia vastaava, sillä jo työhaastattelussa kävi ilmi, että yrityksessä tarvittiin juottajan ohella hitsaajaa.

Ensin Viisainen työskenteli kuusi kuukautta palkkatuettuna, ja tämän jälkeen hänet palkattiin suoraan vakituiseksi työntekijäksi. ”Henkilöstöyritysten kautta on mahdollista päästä näyttämään oma osaaminen ja soveltuvuus. Tämä väylä voi olla monelle huomionarvoinen työllistymistä ajateltaessa”, Viisainen muistuttaa.

Matkalla on ollut myös hauskaa

Muille uutta uraa tai alanvaihtoa pohtiville inspiroiva Viisainen vinkkaa: ”Kliseistä, mutta sanon silti: kuuntele itseäsi ja sitä, mitä juuri sinä haluat tehdä. Matkalla voi olla myös mutkia, mutta ne kuuluvat asiaan. Suunnitelma on myös hyvä laatia, mutta siitä ei kannata pitää liian tiukasti kiinni.”

Viisainen ajattelee olleensa onnellisessa asemassa, että hänen oli mahdollista lähteä kokeilemaan erilaista urasuuntaa.

”Koenkin, että hitsaajana minulla on nyt käynnissä Työelämä 2.0”, Viisainen hymyilee silminnähden tyytyväisenä.

Lisätietoja opiskelusta eri elämäntilanteissa:

Koulutus – Henkilöasiakkaat – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)

Hyvä muistaa:

Henkilöstöpalveluyritykset, kuten Hämeenlinnan seudun JETmax, Go On, Adecco, Bolt.Works Oy ja Barona, toimivat linkkinä tekijän ja työpaikan välillä.