Vanajaveden Opiston opiskelijat: ”Hämeenlinna on kaunis ja rauhallinen kaupunki sekä opetus on täällä laadukasta”

Vanajaveden Opiston aulassa istuvat opiskelijat, Ayse, Anka, Juan, Yuliia ja Anoush, hymyilevät. Edellisen vuoden elokuussa aloitettujen opintojen siivittämänä on joukko kansanvälisiä osaajia pohdinnan äärellä: mitä seuraavaksi? Alkukesäisessä keskustelussa on kuultavissa ajatuksia niin suunnitelmista jatkoa ajatellen kuin kokemuksia ja näkemyksiä Hämeenlinnassa asumisestakin.

Vanajaveden Opiston opiskelijoita – Ayse, Anka, Juan ja Yuliia.

Kohti tulevaa

Kotoutumiskoulutuksen opiskelijat ovat yhtä mieltä siitä, että Vanajaveden Opisto on mahdollistanut heille erinomaisen ympäristön oppia kieltä ja antanut eväitä jatkoon. Lisäksi opintoihin kuuluva työharjoittelu tarjoaa tilaisuuden oppia kieltä aidossa työelämäkontekstissa. Tradenomiksi Hämeen ammattikorkeakoulun englanninkielisestä ohjelmasta valmistunut Anoush ajattelee suomen kielen taidon olevan yksi tekijä, mikä saa kansainvälisen osaajan juurtumaan Suomeen.

”On tärkeää saada tehdä itselle tärkeitä asioita. Hyvä tulevaisuus yhdistää talousasiat, perheen ja työn sopivalla tavalla”, Anoush pohtii. Perusta kotoisin oleva Anoush haaveilee voivansa luoda uraa Suomessa ja toivoo, että työnantajatahot luottaisivat nuoriin tekijöihin. ”Meillä on halu päästä kartuttamaan ammattitaitoa ja näyttämään osaamisemme ja motivaatiomme työpaikalla.”

Anoush haaveilee työuran luomisesta Suomessa. Kuva: Mari Salokangas.

Sähköasentaja ja IT-alan ammattilainen Juan on samaa mieltä työn merkityksestä. Juan suoritti kuluvana lukuvuotena työharjoittelun teollisuuden alan yrityksessä ja jatkaa kesällä työskentelyä samassa paikassa. ”Opiskelujen aikainen työharjoittelujakso oli minulle todella tärkeä. Jakson aikana opin esimerkiksi paljon erityistä alaani liittyvää ammattisanastoa, jota voi oppia nimenomaan käytännössä.”

Laadukasta opetusta

Vuoden verran Suomessa asunut englannin kielen opettaja Yuliia on samaa mieltä opiskelutovereidensa kanssa. Ukrainalainen Yuliia näkee työharjoittelun ja työpaikan hyvin merkittävänä tekijänä vieraskieliselle Suomessa asuvalle. ”Suomen kielen taitoni parani huomattavasti työharjoittelujakson aikana”, Yuliia mainitsee. Hän työskenteli kuluneena lukuvuotena kouluohjaajana ja tulkkina ukrainankielisten lasten valmentavalla luokalla. Toiveena on jatkaa työskentelyä samojen oppilaiden kanssa myös ensi syksynä. ”Työnteko on minulle sitä, että saan olla hyödyksi ja tehdä tärkeää työtä koulumaailmassa”, Yuliia painottaa.

Yuliian tavoin lukion matematiikan opettaja Ayse miettii tulevaisuutta työnteon näkökulmasta. ”Opettajan työn näen tärkeänä, sillä tarvitaan hyviä opettajia tulevaisuuden oppijoita varten.” Ayse pohtii jo olemassa olevan tutkinnon oheen farmasian tai bioanalytiikan opintoja. ”Ihminen, biologia ja kemia kiinnostavat. Minun täytyy kuitenkin vielä opiskella suomen kieltä lisää, jotta voin jatkaa korkeakouluopintoja Suomessa.”

Työharjoittelujaksollaan peruskouluasteella Ayse teki lukuisia havaintoja suomalaisesta koulujärjestelmästä. ”Suomessa on hyvä systeemi ja opetus laadukasta”, Turkista kotoisin oleva Ayse korostaa. Anka myötäilee Aysen kommenttia ja jatkaa: ”Tämä näkyy myös omissa lapsissani: täällä he tykkäävät mennä kouluun ja odottavat innolla jokaista koulupäivää. Myös minä olen ollut opiskelusta innostunut – suomen kieli on ei ehkä ole helpoin kieli, mutta ei kuitenkaan mahdoton”, myös Turkista kotoisin oleva Anka kertoo.

Myös Anka tahtoo tehdä koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä Suomessa. ”Minulla on 13 vuoden kokemus sairaanhoitajan työstä kardiologisella osastolla. Tällä hetkellä selvitän, millaisia täydentäviä opintoja minun tarvitsisi suorittaa ja olisiko nämä mahdollista opiskella oppisopimuksella.”

”Toivon, että saisin haaveilemani työharjoittelupaikan, jotta pääsisin hyödyntämään osaamistani”, Anka summaa suunnitelmiaan.

Ajatuksia Hämeenlinnasta

Entä minkälainen kaupunki Hämeenlinna on asua? ”Hämeenlinna on kaunis, rauhallinen ja vihreä kaupunki”, Juan ja Yuliia sanovat. ”Täällä on kaikki perheeni tarvitsemat palvelut ja paljon mahdollisuuksia urheilla”, Juan jatkaa. ”Kaikki on juuri sopivan lähellä.” Juanin kaksikielinen perhe asui useiden vuosien ajan Juanin kotimaassa Espanjassa. ”Mutta nyt meillä on tarkoitus jäädä Suomeen, kun olemme täällä”, Juan kertoo.

”Metsät ja järvet – ihania”, Anka jatkaa. ”Ja lapsille on tarjolla paljon harrastuksia”, Yuliia lisää.

”Minä vertaan kokemuksiani pääkaupunkiseudulla asumiseen. Koen, että Hämeenlinna on sopivan kokoinen kaupunki minulle ja vähemmän kiireinen kuin Helsinki”, Ayse toteaa.

Ayse ja Anka pohtivat, että Suomessa ja Hämeenlinnassa verkostoituminen ja juurtuminen mahdollistuu parhaiten työharjoittelussa ja palkkatyössä. ”Silloin sinulla on parhaat mahdollisuudet tavata suomalaisia ja tutustua”, Anka havainnollistaa.

”Ennen Suomeen muuttamista mietitytti, kuinka suomen kielen oppiminen sujuu ja mitä minun tulee Suomessa tehdä. Nyt kuitenkin tuntuu jo helpommalta – asiat ovat alkaneet sujua”, Anka riemuitsee.

Kotoutumiskoulutusta Vanajaveden Opistossa on järjestetty ja kehitetty vuodesta 2006 alkaen. Vuosittain opistossa kielikursseilla opiskelee yli 200 vieraskielistä henkilöä. Seuraavat kurssit alkavat elokuussa ja niihin hakeudutaan sekä Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun että TE-toimiston kautta. Näiden kurssien lisäksi opisto järjestää aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutusta, kielikoulutusta Ukrainan sotaa paenneille sekä kaikille vieraskielisille avointa suomen kielen koulutusta iltaisin. Ensi syksyn vapaan sivistystyön kursseihin voi tutustua ja ilmoittautua oheisen linkin kautta:

Vanajaveden Opisto (opistopalvelut.fi)

Heinäkuussa opiston toiminta hiljenee, mutta itsenäistä opiskelua varten opisto tarjoaa kaikille avoimen ja maksuttoman opiskeluympäristön:

ETUSIVU · Osaan suomea

Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin | Vanajaveden Opiston suomen kielen opetus (osaansuomessa.fi)

Vanajaveden Opiston asiantuntijat

  • Juha Mäkirinta, suunnittelijaopettaja

p. 040 869 6413, juha.makirinta@kktavastia.fi

  • Taru Toppola, suunnittelijaopettaja

p. 040 869 6438, taru.toppola@kktavastia.fi

Lue lisää opiskelusta Vanajaveden Opistossa:

Vanajaveden Opisto | VOP | Tutustu VOPin kursseihin helposti netissä (kktavastia.fi)

Teksti:

Mari Salokangas