Vastaavatko palvelut aina kuntalaisten tarpeita?

Asiantuntijaverkostot ovat tärkeitä monilla eri aloilla, ja niiden tavoitteena on yleensä parantaa palveluiden laatua ja tehokkuutta. Tässä blogissani keskityn Hämeenlinnan kaupungin Kohti uutta -hankkeen projektipäällikkönä asiantuntijaverkostoon, joka on omistautunut nuorten laadukkaalle ja osallistavalle palvelemiselle yhteiskehittämisen keinoin.

Hämeenlinnaan on rakentunut vuoden 2023 aikana asiantuntijaverkosto, joka on omistautunut nuorten hyvinvoinnin edistämiseen yhteistyössä yli 20 toimijan ja yli 45 aktiivisen osallistujan kanssa. Verkoston jäsenet ovat sitoutuneet yhteiseen tekemiseen ja haluavat ymmärtää paremmin nuorten osallisuuden kokemuksia.

Otamme verkostossa nuoria mukaan yhteiselle matkalle “Nuoren ääneksi”, jossa he muun muassa täyttävät osallisuusbarometri-kyselyn kahdesti vuoden 2024 aikana. Kyselyllä mitataan nuorten omaa kokemusta vaikuttaa ja olla osallisena oman elämänsä asioihin.

Kyselyyn vastaavat myös ”Nuoren äänen” ulkopuolella olevat nuoret, koska oletuksena on, että jos ”Nuoren äänessä” osallisuuden kokemus palveluiden parantamisella paranee, luultavasti se paranee myös muillakin nuorilla.  Joistain nuorista tehdään myös käyttäjäprofiili, joka auttaa meitä palveluiden muokkaamisessa.

Asiantuntijaverkoston toimijat antavat palautetta myös toistensa kanssa tehtävästä yhteistyöstä, jotta saamme näkyviksi

  • esteet,
  • haasteet ja
  • onnistumisen paikat.

Kaikki tämä on tärkeää, koska osallisuuden kokemus on keskeinen osa ihmisen hyvinvointia ja se kytkeytyy vuorovaikutuksessa monenlaisten ilmiöiden kanssa.

Erityisen tärkeää on myös se, että toimijat eivät jää yksin, vaan kaupungin työntekijät toimivat tukena, ajattelun apuna ja mahdollisesti auttavat koordinoinnissa löytämään kaupungista juuri oikeanlaisia yhteistyökumppaneita. Samalla siis kehitämme ja lujitamme toimijoiden ja kaupungin välistä yhteistyötä.

Asiantuntijaverkosto suunnittelee parhaillaan toimintamallia yhteiskehittämisestä, joka on monistettavissa mille tahansa kohderyhmälle. Tämä toimintamalli tulee olemaan hyödyllinen, koska se

  • mahdollistaa yhteiskehittämisen monilla eri aloilla niin, että sen avulla on mahdollista kuulla ja seurata kunkin kohderyhmän toiveita ja
  • seurata kohderyhmän osallisuuden ja vaikuttamisen kokemusta.

Pitää muistaa että emme kehitä kehittämisen ilosta, vaan ymmärtää että kehittäminen toimii vain välineenä rakentaa tarpeita vastaavia palveluita.

Asiantuntijaverkoston taustalla toimii Kohti uutta -hanke, joka toteuttaa (ESR+) Kestävän kasvun Häme 2022-2025 ohjelmaa ja sitä rahoittaa Hämeen ELY. Houkutteleva Hämeenlinna – kaupunkistrategian päämääränä on Hyvinvoivien ihmisten yhteisöllinen kaupunki, joka sisältää myös nuorten yhdenvertaisuuden edistämisen. Asiantuntijaverkosto kokoontuu kerran kuukaudessa ja aloittanut toimintansa syyskuussa 2023.

Anu-Rohima Mylläri
projektipäällikkö, Kohti uutta -hanke

P.S. Käytin tekoälyä apuna tässä tekstissä.

Anu Rohima-Mylläri on Kohti uutta - hankkeessa 2023-2025 Hämeenlinnan kaupungilla
Anu-Rohima Mylläri luotsaa Kohti uutta -hanketta Hämeenlinnassa.
Kohti uutta-hankkeen logo.