Palkkatuki

Palkkatukeen tulee uudistuksia 1.7.2023 alkaen. Palkkatukiuudistuksen tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja lisätä palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä. Palkkatuki rajataan jatkossa selkeämmin alentuneesti työkykyisiin tai muuten epäedullisessa asemassa oleviin työttömiin työnhakijoihin. Palkkatukea myönnetään lähtökohtaisesti 5 tai 10 kuukautta.

Palkkatuki perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. Tuki on korvausta siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen.

Palkattavan työttömän työkokemus voi olla vähäistä, osaaminen vanhentunut, tai työttömän vamma tai sairaus vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä.

TE-toimisto/kuntakokeilu arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä. TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Hämeen Te-toimiston kriteerit (kaupunkia koskevat)

 • Työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakkuus (Typ). Palkkatuki 5 tai 10 kk.
 • Osatyökykyisyys. Haetaan ensin 10 kuukauden jakso, sen jälkeen 24 kuukauden jaksoissa, jos osatyökykyisyys jatkuu. Vaaditaan b-lausunto.
 • Alle 30- vuotias, joka on ollut työnhakijana vähintään 3 kk. 5 kk tuki.
 • 24 kk työttömänä 28 kk aikana. 10 kk tuki.
 • Velvoitetyöllistetty. 1-6 kk tuki (max. 26 viikkoa).
 • Työtehtävien tulee vastata työmarkkinoilla olevia töitä.
 • Työllistettävällä henkilöllä tulee olla osaamiseen liittyviä vajeita. Työsuhteen tulee parantaa henkilön osaamista.
 • Työttömyyden kestettyä alle vuoden tulee olla henkilöllä pitkäaikaisen työttömyyden riski.

Kaupungin kriteerit

 • Palkattavat ovat pääsääntöisesti työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden piiristä.
 • Poikkeuksena alle 30-vuotiaat ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt.
 • Työsuhteen kesto on 5 tai 10 kk.

Palkkatukityösuhteen tavoitteet

 • Työnkuva vastaa henkilön osaamisen tarpeita ja työmarkkinoilla olevia tehtäviä.
 • Työntekijällä on oikeus käyttää tunti viikossa työajasta omien työelämätaitojen ja – valmiuksien parantamiseen, urasuunnitteluun tai esimerkiksi työnhakuun.

Miten toimit?

Palkkatukityöllistämisen mahdollisuuksia voi kysyä kuntakokeilusta, TE-toimistosta ja monialaisen yhteispalvelu TYPin kautta.

Mira Sillanpää, työllisyysjohtaja, p. 03 621 2013
Sara Rantanen, työllisyyskoordinaattori, p. 050 5090677