Elinvoimajaoston päätökset 10.6.2024

§ 21 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 22 pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Viitanen ja Anne Laatikainen.

§ 23 käsittelyjärjestys

§ 24 Kokouksen infot

Elinvoimajaosto merkitsi infot tiedoksi.

§ 25 Suunnitelma tapahtumien mahdollistamiseksi Hämeenlinnassa

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 26 Hämeenlinnan kaupungin vaikuttamisen kärjet 2024-

Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että elinvoimajaosto oikeutti elinvoimajohtajan tekemään kärkiin vähäisiä muutoksia.

§ 27 Kotoutumisohjelman valmistelu

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 28 Viranhaltijapäätökset

§ 29 Elinvoimajaoston kokoukset syksyllä 2024

Elinvoimajaosto päätti kokoontua syksyllä seuraavasti;

maanantai 2.9.2024 klo 13.00
maanantai 7.10.2024 klo 13.00
maanantai 9.12.2024 klo 12.00

Jaosto kokoontuu pääsääntöisesti Wetterillä tai Raatihuoneella.