Elinvoimajaoston päätökset 2.4.2024

§ 17 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 18 pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Lehto ja Emmi Rantanen

§ 19 käsittelyjärjestys

§ 20 Hämeenlinnan elinvoiman kärjet

Päätösehdotus hyväksyttiin