Joukkoliikennejaoston päätökset 7.5.2024

9§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Joukkoliikennejaosto päätti myöntää läsnäolo-oikeuden harjoittelija Leevi Laineelle.

10§ Pöytäkirjan tarkastajat  

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Taavela ja Miikka Valtonen.

11§ Käsittelyjärjestys  

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

12§ Esittely joukkoliikennejaostossa, kokousten sihteeri sekä muiden henkilöiden läsnäolo jaoston kokouksissa

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää, että joukkoliikennejaoston kokouksissa sihteerinä toimii syyskauden 2024 ensimmäisestä kokouksesta alkaen joukkoliikennevalmistelija Suvi Ahola. Hänen estyneenä ollessa sihteerinä toimii joukkoliikennesuunnittelija Rosmariini Ojaranta.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

13§ Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 2024

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

14§ Joukkoliikennejaoston kokoukset syksyllä 2024

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää kokoontua syksyllä 2024 seuraavasti:

torstai 19.9.2024 klo 17.30

torstai 21.11.2024 klo 17.30

Jaosto kokoontuu pääsääntöisesti Wetterillä.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

15§ Hämeenlinnan bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen 2024 tulokset

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

16§ Waltti-palvelupisteverkoston tilannekatsaus

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää, että nykyinen palvelupisteverkosto on riittävä.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

17§ Kuntalaisaloite – maksuton joukkoliikenne lastenvaunujen kanssa kulkevalle

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää, että maksutonta matkustusoikeutta lastenvaunujen kanssa matkustavalle tai muille asiakasryhmille ei myönnetä.

Keskustelun kuluessa Irma Taavela teki seuraavan muutosehdotuksen:

Alle 3- vuotiaan lapsen ja lastenvaunujen kanssa matkustavalle myönnetään maksuton matkustusoikeus ehdollisesti, olemassa olevan kaluston asettamat rajoitukset huomioiden.

Taavelan esitystä kannatti Eini Nurmi.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, oli äänestettävä.

Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Taavelan ehdotus sai kaksi (2) ääntä (Taavela, Nurmi) ja pohjaehdotus sai kolme (3) ääntä (Kattelus, Kuvaja, Valtonen).  Puheenjohtaja totesi jaoston hyväksyneen pohjaehdotuksen äänin 3-2.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Tarja Majuri ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi, lähiomainen, hallintolaki 28.1 §1.) Maankäytön suunnittelujohtaja Jari Mettälä toimi esittelijänä Tarja Majurin sijaisena tämän pykälän ajan.

Päätös: Joukkoliikennejaosto päättää, että maksutonta matkustusoikeutta lastenvaunujen kanssa matkustavalle tai muille asiakasryhmille ei myönnetä.

18§ Talvikauden 2024 – 2025 liikenne                    

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä yhden autokierron lisähankinnan kohteeseen 6, linjoille 1, 3 ja 11.                     

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

19§ Linja-autoaseman sijaintivaihtoehtojen tarkastelu

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

20§ Joukkoliikenteen ajankohtaiset asiat 2024

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.