Kaupunginhallituksen päätökset 13.5.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 174 Vastine Ahveniston ystävät ry:n valitukseen ympäristöjohtajan päätöksestä 30.11.2023 § 34

Käsittelyn aluksi esittelijä täydensi ehdotustaan seuraavasti: Lisätään päätökseen kohta 3: Ahveniston alue historiallisine moottoriratoineen on Hämeenlinnan kaupungin näkökulmasta merkittävä kohde, jolla on keskeinen merkitys Hämeenlinnan kaupungin elinvoimalle, vapaa-ajan palveluille ja matkailulle.

Kaupunginhallitus päätti
1. antaa Vaasan hallinto-oikeudelle selostusosassa olevan vastineen.
2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
3. Ahveniston alue historiallisine moottoriratoineen on Hämeenlinnan kaupungin näkökulmasta merkittävä kohde, jolla on keskeinen merkitys Hämeenlinnan kaupungin elinvoimalle, vapaa-ajan palveluille ja matkailulle.

§ 175 Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus päätti perustaa viran esitetyn mukaisesti.

§ 176 Muutokset vaalilautakuntien 9. ja 11. kokoonpanoissa

Kaupunginhallitus päätti

1. myöntää Jaana Laineelle eron äänestysalueen 9. Nummi-Vuorentaka vaalilautakunnan 3. varajäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen Johannes Lassilan.
2. myöntää Pertti Mikkolalle eron äänestysalueen 11. Hauho puheenjohtajan tehtävästä ja valita hänen tilalleen Erkki Ahtiaisen.