Kaupunginhallituksen päätökset 15.4.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 128 Valoilmiö-festivaalin rahoitus vuosina 2024 ja 2025

Kaupunginhallitus päätti rahoittaa Valoilmiö-festivaalia 30 000 eurolla/ vuosi vuosina 2024 ja 2025 edellyttäen vuoden 2025 osalta, että summa varataan talousarvioon.

§ 129 Hämeenlinnan kaupungin yhteisöjen vuosikatsaus 2023

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vuosikatsauksen tiedoksi.

§ 130 Lisäys hankintasuunnitelmaan 2024: Pullokaasut ja tarvittaessa muut kaasut

Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksenä vuoden 2024 hankintasuunnitelmaan seuraavan useampaa kuin yhtä toimialaa tai yksin kaupunginhallituksen toimialaa koskevan hankinnan: pullokaasut ja tarvittaessa muut kaasut.

§ 131 Tietyt ICT-tavarat ja -palvelut yhteishankintatuoteryhmäksi

Kaupunginhallitus päätti, että Hämeenlinnan kaupunki voi olla mukana useamman hankintayksikön muodostamassa yhteishankinnassa ohjelmistojen, lisenssien ja pilvipalveluiden, tilaratkaisuiden sekä palvelinten, tallennusjärjestelmien, verkkolaitteiden ja tarvikkeiden osalta.

§ 132 Valtuustoaloite: Yhteistyön välttäminen hyökkäyssotaa käyvien, laitonta miehitystä ylläpitävien ja ihmisoikeuksia rajusti rikkovien maiden kanssa. Sitovan toimintaohjeen ja julkilausuman laatiminen. / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto toteaa

1. että Hämeenlinnan kaupunki ei tarvitse erillistä toimintaohjetta kansainvälisen yhteistyön rajaamiseen vaan noudattaa kansallisia ohjeita ja linjauksia sekä toimii omalta osaltaan kansallisen ulkopolitiikan mukaisesti.
2. valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 133 Valtuustoaloite: Hämeenlinna myytäväksi / Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 134 Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali, Jätelautakunta / Kimmo Pirkkala

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. myöntää Kimmo Pirkkalalle eron yhteisen jätelautakunnan varajäsenyydestä.
2. valitsee yhteiseen jätelautakuntaan Maiju Tapiolinnan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Cisse Schalinin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.