Kaupunginhallituksen päätökset 2.4.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 101 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2023

Kaupunginhallitus päätti

 1. hyväksyä omalta osaltaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportin 2023,
 2. esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportin 2023 hyväksymistä.

§ 102 Esteettömyysohjelman 2021-2025 vuosiraportti vuodelta 2023

Käsittelyn aluksi esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Poistetaan raportissa maininnat Avu Oy:sta.

Kaupunginhallitus päätti

 1. hyväksyä omalta osaltaan Esteettömyysohjelman 2021-2025 vuosiraportin 2023 esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti,
 2. esittää edelleen kaupunginvaltuustolle Esteettömyysohjelman 2021-2025 vuosiraportin 2023 hyväksymistä.

§ 103 Valtuustokauden tavoitteiden laaja analyysi

Kaupunginhallitus päätti
1. merkitä tiedoksi vaikuttavuusmittareiden neljännesvuosiraportin.
2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee raportin tiedoksi.

§ 104 Tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja toimintakertomus 2023

Kaupunginhallitus päätti

 1. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen
 2. jättää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi
 3. hyväksyä vuoden 2023 toimintakertomuksen ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
 4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia tilinpäätösasiakirjaan.

§ 105 Vuoden 2024 valtionosuudet

Kaupunginhallitus päätti

1. tyytyä Valtiovarainministeriön tekemiin seuraaviin päätöksiin:

 • Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024 (päätöspäivämäärä 21.12.2023, saatu tiedoksi 3.1.2024)
 • Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2024 (päätöspäivämäärä 29.12.2023, saatu tiedoksi 3.1.2024)

2. tyytyä Opetusministeriön tekemään seuraavaan päätökseen:

 • Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2024 (päätöspäivämäärä 29.12.2023, saatu tiedoksi 5.2.2024)

§ 106 Hämeenlinnan matkailun toteutusohjelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan matkailun toteutusohjelman 2024-2026.

§ 107 Kotoutumisohjelman seurantaraportti vuosilta 2022-2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä kotouttamisohjelman seurantaraportin tiedoksi.

§ 108 Kotimaan majoituspalvelut yhteishankintatuoteryhmäksi ja niiden lisääminen hankintasuunnitelmaan 2024

Kaupunginhallitus päätti, että
1. Hämeenlinnan kaupunki voi olla mukana useamman hankintayksikön muodostamassa yhteishankinnassa kotimaan majoituspalveluiden osalta.
2. se hyväksyy lisäyksenä vuoden 2024 hankintasuunnitelmaan seuraavan hankinnan: kotimaan majoituspalvelut.

§ 109 Laitosäänestyspaikat vuoden 2024 europarlamenttivaaleja varten

Kaupunginhallitus päätti asettaa Hämeenlinnan kaupungin alueella olevia päätöksessä mainittuja määrättyjä sairaaloita, ympärivuorokautista hoitoa antavia ja muita sosiaalihuollon yksiköitä ja rangaistuslaitoksia varten neljä vaalitoimikuntaa.

§ 110 Valtuustoaloite: Lisää tiloja ilolle – Parannetaan asukkaiden tietoisuutta mahdollisuudesta varata edullisesti kaupungin harrastus- ja liikuntatiloja / Keskustan valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että:

 1. Käynnistetään kokeilu, joka mahdollistaa täysi-ikäisille hämeenlinnalaisille yhden maksuttoman vuoron varaamisen kaupungin liikuntatiloista. Maksuttoman tilan voi varata niistä kaupungin tiloista (koulujen salit), joissa on tarjolla ns. perhevuoroja. Saman varaajan seuraavat varaukset ovat maksullisia.
 2. Kokeilun kesto on 1.8.-31.12.2024 ja kokeilusta viestitään kevään ja syksyn 2024 aikana.
 3. Kokeilun tuloksista raportoidaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle keväällä 2025.
 4. Käynnistetään valmistelu Hämeenlinnan liikuntahalleilta koulujen ja päiväkotien käyttöön vuokrattujen päivävuorojen käytön laajentamisesta myös muille käyttäjäryhmille.
 5. Valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.