Kaupunginhallituksen päätökset 22.4.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 141 Hallintosääntö 1.6.2024 alkaen

Kaupunginhallitus päätti tehdä hallintosääntöön seuraavat muutokset:
– s. 39 poistetaan 21 §:n kohdasta 2. ”ja elinvoimajaostolle”
– s. 52 kohta 52 § korvataan teksti ”Kaupunginjohtajan laskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja., henkilöstö- ja valmiusjohtaja, hallintojohtaja tai talousjohtaja.” tekstillä ”Kaupunginjohtajan laskut hyväksyy ensisijaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Mikäli kaupunginhallituksen puheenjohtaja on estynyt, laskut hyväksyy hallintojohtaja.”

ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön edellä mainituin muutoksin. Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2024 alkaen.

§ 142 Vuoden 2024 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.3.2024 tilanteen mukaan

Kaupunginhallitus päätti merkitä maaliskuun 2024 tilanteen mukaan laaditun toteutuma- ja ennustetilanteen tiedoksi.

§ 143 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n linjasaneerauksen ja muiden korjauskohteiden lainalle

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lainalle linjasaneerauksen ja muiden korjauskohteiden rahoittamista varten. Omavelkainen takaus annetaan 4.000.000 euron lainalle eli 100 prosentin osuudelle.

§ 144 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan seudun Opiskelija-asuntosäätiön lainajärjestelyjen toteuttamiseksi

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan seudun Opiskelija-asuntosäätiön ottamalle lainalle rahoituksen uudelleen järjestelyä varten. Omavelkainen takaus annetaan 7.910.000 euron lainalle eli 100 prosentin osuudelle.

§ 145 Hämeenlinna-rahaston sääntömuutos

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä 1 olevat Hämeenlinna-rahaston säännöt.

§ 146 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n luottolimiitin määräaikainen korotus kaupungin konsernitilillä

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n luottolimiitin korotusta 30.6.2024 asti Osuuspankin konsernitilillä. Luottolimiitti on 3.000.000 euroa. Luottolimiitti palautetaan 2.000.000 euroon 1.7.2024.

§ 147 Liikuntasalien ja liikuntahallien nostovälineisiin liittyvät kuntotarkastukset sekä korjaukset yhteishankintatuoteryhmäksi

Kaupunginhallitus päätti, että Hämeenlinnan kaupunki voi olla mukana useamman hankintayksikön muodostamassa yhteishankinnassa liikuntasalien ja liikuntahallien nostovälineisiin liittyvien kuntotarkastusten sekä korjausten osalta.

§ 148 Vaalilautakuntien asettaminen, europarlamenttivaalit 2024

Kaupunginhallitus päätti asettaa vaalilautakunnat esityksen mukaisesti ja oikeutti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tarvittaessa määräämään vaalilautakunnan jäsenen/varajäsenen siirtymään toiseen vaalilautakuntaan tilanteessa, jossa vaalilautakunnan päätösvaltaisuuden saavuttaminen on uhattuna.

§ 149 Vaalitoimikuntien asettaminen, europarlamenttivaalit 2024

Kaupunginhallitus päätti asettaa vaalitoimikunnat esityksen mukaisesti ja oikeutti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tarvittaessa määräämään vaalitoimikunnan jäsenen/varajäsenen siirtymään toiseen vaalitoimikuntaan tilanteessa, jossa vaalitoimikunnan päätösvaltaisuuden saavuttaminen on uhattuna.

§ 150 Virkojen kelpoisuusehtoluettelo

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan virkojen kelpoisuusehtoluettelon niiden virkojen osalta, joista ei ole erikseen säädetty ja joista työnantaja voi itse päättää.

§ 151 Hämeenlinnan elinvoiman kärjet

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat Elinvoiman kärjet ja lähettää ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle.