Kaupunginhallituksen päätökset 27.5.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 185 Tilintarkastajan raportti vuoden 2023 tarkastuksista

Kaupunginhallitus
1. merkitsi tiedoksi tilintarkastajan raportin vuoden 2023 tarkastuksista
2. päätti, että talouspalvelut valmistelee kaupunginhallitukselle lokakuun loppuun mennessä esityksen siitä, miten tilintarkastajan raportissa esille tulleet asiat on korjattu tai korjataan
3. päätti toimittaa tilintarkastajan raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

§ 186 Vuoden 2024 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.4.2024 tilanteen mukaan

Kaupunginhallitus päätti merkitä huhtikuun 2024 tilanteen mukaan laaditun toteutuma- ja ennustetilanteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 187 Talousarviomuutos 2024, sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2024 käyttötalouteen talousarviomuutoksen, jossa lautakunnan toimintakulut ylittävät alkuperäisen talousarvion 1 925 000 eurolla.

Samalla kaupunginhallitus edellytti, että Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käynnistää toimet, joilla muiden toimialan toimintayksiköiden kuluja karsimalla lopullinen kuluylitys on mahdollisimman pieni ja toteaa, että lautakunnan on pyritävä toimimaan siten, että edellä mainittu kuluylitys ei kokonaisuudessaan toteutuisi.

§ 188 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n uudelleen rahoitettavalle lainalle

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lainalle aiemmin nostetun lainan uudelleen rahoittamista varten. Kaupunki antaa yhtiön lainalle 100 % omavelkaisen takauksen. Takaus on täysimääräisenä voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut ovat lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin.

§ 189 Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa joukkoliikennekoordinaattorin viran ja perustaa joukkoliikennepäällikön viran esitetyn mukaisesti.

§ 190 Luottamustoimien päättyminen ja uuden varajäsenen vaali / Pentti Nyholm

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. toteaa Pentti Nyholmin luottamustoimet päättyneeksi.
2. valitsee maakuntavaltuustoon uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. toteaa, että varavaltuutettu Tomi Ranta-Kahila nousee valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi.

§ 191 Eronpyyntö maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali / Teijo Pullinen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää eron Teijo Pulliselle maakuntavaltuuston jäsenyydestä.
2. valitsee maakuntavaltuustoon uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 192 Muutokset vaalilautakunnan 8. kokoonpanossa

Kaupunginhallitus päätti äänestusalue 8. Jukola-Miemala osalta seuraavaa:

1. myöntää Emma Kolulle eron vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä.
2. valita vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Ari-Pekka Lehtimäen.
3. valita vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Eija Hassisen.
4. valita vaalilautakunnan jäseneksi Jessika Kulosen.

§ 193 Kunnan edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan seuraavat henkilöt:
koulukuraattori Janne Väinölä, jäsen
diakoniatyöntekijä Lauri Nurmi, jäsen
nuorisotyöntekijä Miia Koljonen, varajäsen
nuorisotyöntekijä Samuli Mäkelä, varajäsen
nuorisotyöntekijä Toni Koski, varajäsen
nuorisotyöntekijä Karita Ollila, varajäsen

Kaupunginhallitus oikeutti kutsuntalautakunnan jäsenet sopimaan kohtuullisista lounas- ja kahvikustannuksista Hämeen aluetoimiston pyynnön mukaisesti.

§ 194 Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajan ohjeistus

Kaupunginhallitus päätti

  1. hyväksyä Kiertokapulan nimitysvaliokunnan ehdotuksen työjärjestyksen muuttamisesta.
  2. vahvistaa Kiertokapulan nimitysvaliokunnan jäseneksi liiketoimintajohtaja Pauliina Rautiaisen kaudelle 2024-2028.
  3. todeta omistajaohjeena Kiertokapulalle, että yhtiön tulee huolehtia siitä, että emoyhtiön toimintakyky ei tytäryhtiön perustamisen myötä kärsi ja osakassopimuksella sovitut toimintaan, talouteen ja omaisuudenhallintaan liittyvät edellytykset jatkossakin täyttyvät.

§ 195 Hämeenlinnan äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2025

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää, että

A. Hämeenlinnan uudet äänestysalueet 1.1.2025 alkaen ovat liitekartan mukaiset. Äänestysalueiden uudet nimet ja numerot ovat seuraavat:

1. Keskusta
2. Pohjoinen kantakaupunki
3. Läntinen kantakaupunki
4. Eteläinen kantakaupunki
5. Itäinen kantakaupunki
6. Tuulos
7. Lammi
8. Hauho
9. Kalvola
10. Renko

B. Asunnottomien, laitoksissa asuvien ja ulkomailla vakinaisesti asuvien äänioikeutettujen äänestysalueena toimii äänestysalue 2. Pohjoinen kantakaupunki.

§ 196 Valtuustoaloite linja-autoaseman sijainnin selvittämisestä / Kirsi Lehto, Anne Laatikainen ja Timo Kaunisto ym.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. merkitsee oheisen selvityksen aloitteeseen tiedoksi.
2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 197 Valtuustoaloite: Hämeenlinnan kaupungin on torjuttava maksuttoman toisen asteen koulutuksen romuttaminen / Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen sivistys- ja hyvinvointitoimialan valmisteltavaksi. Valmistelu tulee tehdä 30.11.2024 mennessä.