Kaupunginhallituksen päätökset 29.4.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 159 Sopimus työllisyysalue TyöHämeen valmistelusta vuoden 2024 aikana

Kaupunginhallitus päätti

  1. hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen TyöHämeen valmistelun järjestämiseksi vuoden 2024 aikana.
  2. valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään teknisiä muutoksia sopimukseen sekä allekirjoittamaan sopimuksen.

§ 160 Kaikkien Hämeenlinna – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Käsittelyn kuluessa Emmi Rantanen ehdotti Teppo Turjan kannattamana, että poistetaan sivulta 21 alkaen koko sanasto. Hyväksytään suunnitelma muilta osin. Asiasta äänestettiin ja esittelijän ehdotuksen kannalla oli yhdeksän ja Rantasen muutosehdotuksen kannalla neljä kaupunginhallituksen jäsentä. Näin ollen kaupunginhallitus päätti

  1. hyväksyä omalta osaltaan Kaikkien Hämeenlinna – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman,
  2. esittää edelleen kaupunginvaltuustolle Kaikkien Hämeenlinna – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman hyväksymistä.

§ 161 Poikkeaminen, 109-1-37-1, Kaivokatu 11, Keskusta 1. Turuntien jkpp-väylän leventäminen ja tukimuurin rakentaminen välillä VT3-Kaivokatu.

Kaupunginhallitus päätti myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Poikkeaminen on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Rakennustoimenpiteisiin ryhdyttäessä on myös katusuunnitelman oltava lainvoimainen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

§ 162 Linnan Kehitys Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä Linnan Kehitys Oy:n hallitukseen Mika Walkamon.

§ 163 Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n ja Linnan Kiinteistökehitys Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n ja Linnan Kiinteistökehitys Oy:n hallituksiin Sari Raution.

§ 164 Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokousedustajien valinta ja ohjeistus

Kaupunginhallitus päätti

  1. nimetä Janne Liukkosen, Sonja Aarnion ja Teppo Turjan Koulutuskuntayhtymä Tavastian 16.5.2024 pidettävään yhtymäkokoukseen.
  2. antaa omistajaohjauksen yksikölle oikeuden ohjeistaa nimettyjä yhtymäkokousedustajia tarpeen mukaan.

§ 165 Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokousedustajien valinta ja ohjeistus

Kaupunginhallitus päätti

  1. nimetä Janne Liukkosen, Satu Heinosen ja Olli Herrasen Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian 15.5.2024 pidettävään yhtymäkokoukseen.
  2. antaa omistajaohjauksen yksikölle oikeuden ohjeistaa nimettyjä yhtymäkokousedustajia tarpeen mukaan.

§ 166 Alvettulan päiväkodin lakkauttamiseen liittyvä tilasuunnitelma

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alvettulan päiväkoti siirtyy Hauhon päiväkotiin 1.8.2025.

Tilasuunnitelmaa tulee päivittää siten, että siinä otetaan huomioon lukuvuoden 2025-2026 lisäksi myös lähitulevaisuuden seuraavat lukuvuodet, huomioiden Hauhon yhtenäiskoulun oppilasmäärän kehitys. Tilasuunnitelma viedään tiedoksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle.