Kaupunginhallituksen päätökset 3.6.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 204 Omistajan ennakkokanta: Verkatehdas Oy – Opistotalon saneeraus- ja muutosinvestointi

Kaupunginhallitus päätti

 1. hyväksyä hankkeen eteenpäin viemisen.
 2. lisätä kehys- ja talousarvio ja taloussuunnitelmavalmisteluun Verkatehtaan avustukseen 165.000 € per vuosi ja sivistys- ja hyvinvointitoimialan kustannuksiin 90.000 € per vuosi.
 3. todeta, että avustuksen määrä perustuu yhtiön todelliseen avustustarpeeseen ja sitä tarkistetaan tarvittaessa.

§ 205 Strategisten tytäryhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1-4/2024

Kaupunginhallitus merkitsi strategisten tytäryhtiöiden raportit ajalta 1.1. – 30.4.2024 tiedoksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 206 Kiinteistöjärjestelyt Hämeenlinnan kaupungin ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen välillä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan Ahveniston sairaala-alueen ostoa koskevan kauppakirjan ja siihen liittyvän liitteenä olevan vuokrasopimuksen.
 2. hyväksyä liitteenä olevan Kutalantie 1 kiinteistöä rakennuksineen, Viipurintie 1-3 määräalaa rakennuksineen, Pollentie 35 määräalaa rakennuksineen ja Birger Jaarlin katu 33 määräalaa rakennuksineen koskevan kauppakirjan.
 3. hyväksyä vuoden 2024 talousarvion investointiosaan 63 800 000 euron lisämäärärahan ja 28 500 000 euron lainanottovaltuuden lisäyksen.
 4. että kaupunginhallituksen tulee erikseen hyväksyä sopimusten allekirjoitus avoinna olevien asioiden täsmennettyä.

Kauppakirjoissa mainitut liitteet toimitetaan päätöksentekijöiden nähtäville erikseen.

Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus tehdä kauppakirjoihin liitteineen teknisluonteisia täsmennyksiä.

Järjestelyllä on vaikutusta myös vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan, tähän liittyvät talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi muutostarpeiden täsmennyttyä.

§ 207 Antolaina Kyhkysenniemen asukasyhdistyksen Lintutorni-hankkeen väliaikaisrahoitukseksi

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kyhkysenniemen asukasyhdistykselle antolainan seuraavin ehdoin:

 • Lainasumma maksimissaan 25 200 euroa
 • Kiinteä marginaali 0,60%, korkosidonnaisuus Euribor (360/tod) 6 kk (korkolattia 0%, eli kokonaiskorko aina vähintään marginaalin suuruinen)
 • Lainan takaisinmaksua varten yhdistyksen tulee pyytää kaupungilta lasku, jonka perusteella laina maksetaan takaisin. Korko peritään lainan takaisinmaksun yhteydessä.
 • Lainan maksu säätiölle yhdessä erässä. Erä muodostaa bullet-lainan, joka maksetaan takaisin kerta-lyhennyksenä viimeistään 30.11.2024.

Todetaan, että tämän antolainan myöntäminen kuuluu kaupungin toimialaan.

Lainan vastavakuutena toimii Kyhkysenniemen asukasyhdistyksen saama Hämeen Ely-keskuksen rahoituspäätös 20 160 euroa (liitteenä) sekä Linnanseutu Ry:n myöntämä avustus 5 040 euroa.

§ 208 Asemakaavan muutos 2606, Länsiportintie 14-18, hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutoksen nro 2606.

§ 209 Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen pääjuhlan juhlatoimikunnan perustaminen

Käsittelyn aluksi kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää

1. perustaa kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan valmistelua varten juhlatoimikunnan.
2. nimetä juhlatoimikuntaan kaupunginhallituksen edustajan.
3. pyytää seuraavia yhteistyöorganisaatioita nimeämään jäsenen juhlatoimikuntaan:

Etelä-Hämeen reserviläispiiri ry
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Hattulan kunta
Hämeen poliisi
Hämeen liitto
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta
Hämeenlinnan Seudun Lottaperinne-yhdistys ry
Hämeenlinnan seudun rintamaveteraanit ry
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Kanta-Hämeen sotilaspoikien perinnekilta
Panssariprikaatin esikunta
Sotainvalidien Veljesliitto, Kanta-Hämeen piiri
Tammenlehvän Perinneliitto, Kanta-Hämeen piiri

4. nimetä kaupungin viranhaltijoista juhlatoimikuntaan kaupunginjohtajan ja strategiajohtajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen ja nimesi kaupunginhallituksen edustajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Koskisen ja varalle Anne Laatikaisen. Juhlatoimikunnan puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana kaupunginjohtaja. Juhlatoimikunta voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan itse.

§ 210 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 211 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 212 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

§ 213 Väestöennusteen päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi ja todeta, että väestöennuste on syytä päivittää merkittävien muutosten johdosta.