Kaupunginhallituksen päätökset 8.4.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 118 Linnan Kehitys Oy:n tilannekatsaus

Kaupunginhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 119 Hämeenlinnan Asunnot Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen ja yhtiöjärjestyksen muutos

Kaupunginhallitus päätti

  1. hyväksyä Hämeenlinnan Asunnot Oy:n hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
  2. nimetä Hämeenlinnan Asunnot Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Matti Kurosen.
  3. hyväksyä osaltaan Hämeenlinnan Asunnot Oy:n asukastoimikunnan ehdotuksen hallituksen asukasjäseniä koskevista muutoksista.
  4. todeta, että hallitukseen valittujen varajäsenten tehtävä päättyy, kun yhtiöjärjestysmuutos on yhtiökokouksessa päätetty ja muutos on rekisteröity.
  5. antaa päätöksen ohjeeksi kaupungin yhtiökokousedustajalle.

§ 120 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 121 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 122 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

§ 123 Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus päätti perustaa määräaikaiset virat esitetyn mukaisesti.