Kaupunginvaltuuston päätökset 10.6.2024

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 45 Tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja toimintakertomus 2023

Kaupunginvaltuusto päätti

  1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023
  2. hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen
  3. myöntää kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023
  4. myöntää vastuuvapauden muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

§ 46 Vuoden 2023 Arviointikertomus

Kaupunginvaltuusto päätti

  1. merkitä Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi
  2. velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2024 loppuun mennessä kuntalain 121.5 § mukaisen selvityksen toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

§ 47 Tilintarkastajan raportti vuoden 2023 tarkastuksista

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tilintarkastajan raportin vuoden 2023 tarkastuksista tiedoksi.

§ 48 Henkilöstöraportti 2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2023 tiedoksi.

§ 49 Vuoden 2024 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.4.2024 tilanteen mukaan

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä huhtikuun 2024 tilanteen mukaan laaditun toteutuma- ja ennustetilanteen tiedoksi.

§ 50 Talousarviomuutos 2024, sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2024 käyttötalouteen talousarviomuutoksen, jossa lautakunnan toimintakulut ylittävät alkuperäisen talousarvion 1 925 000 eurolla.

§ 51 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n uudelleen rahoitettavalle lainalle

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lainalle aiemmin nostetun lainan uudelleen rahoittamista varten. Kaupunki antaa yhtiön lainalle 100 % omavelkaisen takauksen. Takaus on täysimääräisenä voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut ovat lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin.

§ 52 Kaikkien Hämeenlinna – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Kaikkien Hämeenlinna – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.

§ 53 Luottamustoimien päättyminen ja uuden varajäsenen vaali / Pentti Nyholm

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Pentti Nyholmin luottamustoimet päättyneeksi.
2. valita maakuntavaltuustoon uudeksi varajäseneksi Tomi Ranta-Kahilan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. todeta, että varavaltuutettu Tomi Ranta-Kahila nousee valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi.

§ 54 Eronpyyntö maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali / Teijo Pullinen

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää eron Teijo Pulliselle maakuntavaltuuston jäsenyydestä.
2. valita maakuntavaltuustoon uudeksi jäseneksi Petri Laineen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti valita Petri Laineen tilalle maakuntavaltuustoon varajäseneksi Vesa Mäkisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 55 Hämeenlinnan äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2025

Kaupunginvaltuusto päätti, että

A. Hämeenlinnan uudet äänestysalueet 1.1.2025 alkaen ovat liitekartan mukaiset. Äänestysalueiden uudet nimet ja numerot ovat seuraavat:

1. Keskusta
2. Pohjoinen kantakaupunki
3. Läntinen kantakaupunki
4. Eteläinen kantakaupunki
5. Itäinen kantakaupunki
6. Tuulos
7. Lammi
8. Hauho
9. Kalvola
10. Renko

B. Asunnottomien, laitoksissa asuvien ja ulkomailla vakinaisesti asuvien äänioikeutettujen äänestysalueena toimii äänestysalue 2. Pohjoinen kantakaupunki.

§ 56 Valtuustoaloite linja-autoaseman sijainnin selvittämisestä / Kirsi Lehto, Anne Laatikainen ja Timo Kaunisto ym.

Kaupunginvaltuusto päätti

1. merkitä oheisen selvityksen aloitteeseen tiedoksi.
2. todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 57 Strategisten tytäryhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1-4/2024

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä strategisten tytäryhtiöiden raportit ajalta 1.1. – 30.4.2024 tiedoksi.

§ 58 Kiinteistöjärjestelyt Hämeenlinnan kaupungin ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen välillä

Kaupunginvaltuusto päätti

  1. hyväksyä liitteenä olevan Ahveniston sairaala-alueen ostoa koskevan kauppakirjan ja siihen liittyvän liitteenä olevan vuokrasopimuksen.
  2. hyväksyä liitteenä olevan Kutalantie 1 kiinteistöä rakennuksineen, Viipurintie 1-3 määräalaa rakennuksineen, Pollentie 35 määräalaa rakennuksineen ja Birger Jaarlin katu 33 määräalaa rakennuksineen koskevan kauppakirjan.
  3. hyväksyä vuoden 2024 talousarvion investointiosaan 63 800 000 euron lisämäärärahan ja 28 500 000 euron lainanottovaltuuden lisäyksen.
  4. että kaupunginhallituksen tulee erikseen hyväksyä sopimusten allekirjoitus avoinna olevien asioiden täsmennettyä.

Kauppakirjoissa mainitut liitteet toimitetaan päätöksentekijöiden nähtäville erikseen.

Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus tehdä kauppakirjoihin liitteineen teknisluonteisia täsmennyksiä.

Järjestelyllä on vaikutusta myös vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan, tähän liittyvät talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi muutostarpeiden täsmennyttyä.

§ 59 Asemakaavan muutos 2606, Länsiportintie 14-18, hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen nro 2606.