Kaupunginvaltuuston päätökset 6.5.2024

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 27 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2023

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportin 2023.

§ 28 Esteettömyysohjelman 2021-2025 vuosiraportti vuodelta 2023

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Esteettömyysohjelman 2021-2025 vuosiraportin 2023.

§ 29 Valtuustokauden tavoitteiden laaja analyysi

Kaupunginvaltuusto merkitsi vaikuttavuusmittareiden neljännesvuosiraportin tiedoksi.

§ 30 Valtuustoaloite: Lisää tiloja ilolle – Parannetaan asukkaiden tietoisuutta mahdollisuudesta varata edullisesti kaupungin harrastus- ja liikuntatiloja / Keskustan valtuustoryhmä ym.

Kaupunginvaltuusto päätti, että:

 1. Käynnistetään kokeilu, joka mahdollistaa täysi-ikäisille hämeenlinnalaisille yhden maksuttoman vuoron varaamisen kaupungin liikuntatiloista. Maksuttoman tilan voi varata niistä kaupungin tiloista (koulujen salit), joissa on tarjolla ns. perhevuoroja. Saman varaajan seuraavat varaukset ovat maksullisia.
 2. Kokeilun kesto on 1.8.-31.12.2024 ja kokeilusta viestitään kevään ja syksyn 2024 aikana.
 3. Kokeilun tuloksista raportoidaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle keväällä 2025.
 4. Käynnistetään valmistelu Hämeenlinnan liikuntahalleilta koulujen ja päiväkotien käyttöön vuokrattujen päivävuorojen käytön laajentamisesta myös muille käyttäjäryhmille.
 5. Valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 31 Valtuustoaloite: Yhteistyön välttäminen hyökkäyssotaa käyvien, laitonta miehitystä ylläpitävien ja ihmisoikeuksia rajusti rikkovien maiden kanssa. Sitovan toimintaohjeen ja julkilausuman laatiminen. / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ym.

Kaupunginvaltuusto totesi

1. että Hämeenlinnan kaupunki ei tarvitse erillistä toimintaohjetta kansainvälisen yhteistyön rajaamiseen vaan noudattaa kansallisia ohjeita ja linjauksia sekä toimii omalta osaltaan kansallisen ulkopolitiikan mukaisesti.
2. valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 32 Valtuustoaloite: Hämeenlinna myytäväksi / Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginvaltuusto merkitsi selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 33 Hämeenlinnan kaupungin yhteisöjen vuosikatsaus 2023

Kaupunginvaltuusto merkitsi yhteisöjen vuosikatsauksen 2023 tiedoksi.

§ 34 Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali, Jätelautakunta / Kimmo Pirkkala

Kaupunginvaltuusto päätti
1. myöntää Kimmo Pirkkalalle eron yhteisen jätelautakunnan varajäsenyydestä.
2. valitsee yhteiseen jätelautakuntaan Maiju Tapiolinnan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Cisse Schalinin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 35 Hallintosääntö 1.6.2024 alkaen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2024 alkaen.

§ 36 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n linjasaneerauksen ja muiden korjauskohteiden lainalle

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lainalle linjasaneerauksen ja muiden korjauskohteiden rahoittamista varten. Omavelkainen takaus annetaan 4.000.000 euron lainalle eli 100 prosentin osuudelle. Lainan ehdot ovat seuraavat:

 • lainanantaja Kuntarahoitus
 • lainan määrä enintään 4.000.000 euroa
 • laina-aika 10 vuotta (lyhennysohjelma 20 vuotta)
 • tasalyhennys kaksi kertaa vuodessa
 • lainan korko Euribor 6 kuukautta (tod/360)
 • lainasta perittävä marginaali 0,400 %, marginaali voimassa 3 vuotta
 • vaihtuvakorkoisen luoton viitekoron ja marginaalin summan alittaessa 0,00 prosenttia, luoton kokonaiskorko on tällöin 0,00 prosenttia.
 • lainan korko vahvistetaan kaksi Target-pankkipäivää ennen luoton nostamista
 • lainan nostosta ei peritä toimitusmaksua tai muita kuluja.


Hämeenlinnan Asunnot Oy luovuttaa ennen lainan nostamista kaupungille vapaana olevia panttikirjoja lainatakauksen vastavakuudeksi. Takaus kattaa lainan pääoman lisäksi korot ja viivästyskorot sekä muut mahdolliset velkakirjassa mainitut kulut.

Todetaan, että Hämeenlinnan Asunnot Oy:n tätä takauspäätöstä koskeva toiminta kuuluu kaupungin toimialaan.

Mikäli takauksen kohteena olevaan lainaan tehdään tulevaisuudessa muutoksia, yhtiön tulee hakea kaupungilta uusi takaus/suostumus ennen muutoksista sopimista.

§ 37 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan seudun Opiskelija-asuntosäätiön lainajärjestelyjen toteuttamiseksi

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan seudun Opiskelija-asuntosäätiön ottamalle lainalle rahoituksen uudelleen järjestelyä varten. Omavelkainen takaus annetaan 7.910.000 euron lainalle eli 100 prosentin osuudelle. Lainan ehdot ovat seuraavat:

 • lainanantaja Kuntarahoitus
 • lainan määrä enintään 7.910.000 euroa
 • laina-aika 10 vuotta, ns. bullet-laina eli luoton viimeinen maksuerä erääntyy maksettavaksi 10 vuoden päästä lainan nostopäivästä (viimeinen lyhennys 5.770.000 euroa)
 • lyhennykset kaksi kertaa vuodessa erillisen lyhennysohjelman mukaisesti
 • lainan korko Euribor 6 kuukautta (tod/360)
 • lainasta perittävä marginaali 0,620 %, marginaali voimassa 3 vuotta
 • lainan korko vahvistetaan kaksi Target-pankkipäivää ennen luoton nostamista
 • lainan nostosta ei peritä toimitusmaksua tai muita kuluja.


Lainan uudelleen rahoituksesta johtuen Hämeenlinnan seudun Opiskelija-asuntosäätiö on jo aiemmin luovuttanut kaupungille vastavakuutena panttikirjoja 7.910.000 euron arvosta. Takaus kattaa lainan pääoman lisäksi korot ja viivästyskorot sekä muut mahdolliset velkakirjassa mainitut kulut.

Todetaan, että Hämeenlinnan seudun Opiskelija-asuntosäätiön tätä takauspäätöstä koskeva toiminta kuuluu kaupungin toimialaan.

Mikäli takauksen kohteena olevaan lainaan tehdään tulevaisuudessa muutoksia, yhtiön tulee hakea kaupungilta uusi takaus/suostumus ennen muutoksista sopimista.

Kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä takauksen alaisten lainojen korkoehtojen muutokset sekä päättää takausprovision mahdollisesta myöhemmästä käyttöönotosta hallintosäännön mukaisesti.

§ 38 Hämeenlinna-rahaston sääntömuutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä 1 olevat Hämeenlinna-rahaston säännöt.

§ 39 Hämeenlinnan elinvoiman kärjet

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä olevat Elinvoiman kärjet.

§ 40 Alvettulan päiväkodin lakkauttamiseen liittyvä tilasuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti, että Alvettulan päiväkoti siirtyy Hauhon päiväkotiin 1.8.2025.

Tilasuunnitelmaa tulee päivittää siten, että siinä otetaan huomioon lukuvuoden 2025-2026 lisäksi myös lähitulevaisuuden seuraavat lukuvuodet, huomioiden Hauhon yhtenäiskoulun oppilasmäärän kehitys. Tilasuunnitelma viedään tiedoksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle.