Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 15.5.2024

82 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


83 § Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Annemari Kuvajan ja Andrei Sergejeffin.

84 § Käsittelyjärjestys

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

85 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

86 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 2024, kaupunkirakennelautakunta

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

87 § Vuoden 2023 talousvesinäytetulosten raportointi

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

88 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöpalkinto vuonna 2024

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta päätti valita 2024 ympäristöpalkinnon saajaksi Kaloisten kyläyhdistyksen. Kiertopalkinnon lisäksi palkintona on 1000 euroa. Lisäksi kaupunkirakennelautakunta päätti valita kunniamaininnan saajaksi Trifami 3D/Timo Sollo.
Ympäristöpalkinto luovutetaan 10.8.2024 Elomessuilla.
Lisäksi kaupunkirakennelautakunta toivoo saavansa käyttää tänä vuonna tulleita, ei palkittuja, ehdotuksia ensi vuonna ympäristöpalkintoa valittaessa.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Hanna-Kaisa Rokkanen ja Irma Taavela ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi) ja Atte Tarri (intressijäävi), he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

89 § Asemakaavan muutos nro 2618, Kyläsepäntie 17, Käikälä, hyväksyminen

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

90 § Asemakaavan muutos 2632, Rantatie 2, hyväksyminen

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

91 § Asemakaavan muutos nro 2622, Karjalankatu 11, ehdotusvaihe

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

92 § Poikkeaminen 109-443-6-37, Rantatanhua 45, Hauho, rantarakentaminen ja käyttötarkoituksen muutos

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.5.2024.

93 § Turuntie välillä VT3 – Kaivokatu, katusuunnitelma, Keskusta

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

94 § Alilaurilan alue, katusuunnitelma, Luolaja

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

95 § Puistosuunnitelman hyväksyminen, Luccanpuisto ja Fredriksbergin puiston puistoväylä, Luolaja

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

96 § Puistosuunnitelman hyväksyminen, Jukolanraitti välillä Laurinkuja – Eeronkuja: puuston uusiminen ja leikkipaikan poistaminen, Jukola

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

97 § Valtuustoaloite linja-autoaseman sijainnin selvittämisestä / Kirsi Lehto, Anne Laatikainen ja Timo Kaunisto ym.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

98 § Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 30.4.2024 ja ennuste

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


99 § Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukainen määräys ja uhkasakon asettaminen

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

100 § Informaatio ajankohtaisista kaupunkirakenteeseen liittyvistä asioista, kaupunkirakennelautakunta 2024