Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 21.5.2024

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 49 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 50 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 51 Käsittelyjärjestys

§ 52 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden ja toiminnan seuranta tammi-huhtikuu 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi talouden toteuman tammi-huhtikuulta ja ennusteen koko vuodesta 2024.

§ 53 Talousarviomuutos 2024, sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti

  1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan talousarvion toimintakuluihin lisätään 1 925 000,
  2. hyväksyä vastaavat muutokset lautakunnan käyttösuunnitelmaan edellyttäen, että valtuusto hyväksyy esitetyt muutokset.

§ 54 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisaruslisän määräaikainen kokeilu

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisaruslisän kokeilu päättyy 30.6.2024 perusteena sisaruslisän vähäinen käyttö ja syntyvät kustannukset.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisaruslisän kokeilu päättyy 30.6.2024 perusteena sisaruslisän vähäinen käyttö ja syntyvät kustannukset.

KOKOUSKÄSITTELY

Käsittelyn kuluessa Mia Heinonen teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisaruslisän kokeilu päättyy ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisaruslisä jatkuu toistaiseksi.” Heinosen muutosesitystä kannatti Seija Juntunen ja Tomi Ranta-Kahila.

Käsittelyn kuluessa Kristiina Ruuskanen teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisaruslisän kokeilua jatketaan 30.6.2026 asti, perusteena kokeilun vaikutusten riittävä arviointi.” Ruuskasen muutosesitystä kannatti Outi Bottas.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, oli asiasta äänestettävä.

Heinonen vs. Ruuskanen

Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että Ruuskasen muutosehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Heinosen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Bottas, Ruuskanen) 5 EI-ääntä (Heinonen, Abouessa, Ranta-Kahila, Honkanen, Juntunen) sekä 4 TYHJÄÄ-ääntä (Lehkonen, Virtanen, Weck, Luodonpää).

Äänestyksen voitti äänin 2-5 (4 tyhjää) Heinosen muutosehdotus.

Esittelijän ehdotus vs. Heinonen

Seuraavaksi päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Heinosen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Lehkonen, Bottas, Honkanen, Virtanen, Weck, Luodonpää) ja 5 EI-ääntä (Heinonen, Abouessa, Ranta-Kahila, Ruuskanen, Juntunen).

Näin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

§ 55 Päätösvallan delegointi sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 1.6.2024 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä muutoksen sivistys- ja hyvinvointitoimialan viranhaltijoiden päätösvaltaan liitteen mukaisesti.

§ 56 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset syksyllä 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti kokoontua seuraavasti:

tiistai 20.8.2024 klo 17 lautakunnan kokous
keskiviikko 18.9.2024 klo 17 lautakunnan kokous
tiistai 22.10.2024 klo 17 lautakunnan kokous
tiistai 19.11.2024 klo 17 lautakunnan kokous
tiistai 10.12.2024 klo 17 lautakunnan kokous

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti Raatihuonella tai Wetterillä. Lisäksi pidetään iltakouluja ja seminaareja tarpeen mukaan.

§ 57 Viranhaltijapäätökset 2024, sihy

§ 58 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2024