Biojätteen lajittelu on helppoa ja tärkeää 

Biojätteen kerääminen alkaa Hämeenlinnassa 1.9.2024 yli 5 000 asukkaan taajamissa. Keräysalueen asukkaille tulee joko biojäteastia tai kiinteistölle pitää hankkia oma kompostori.

”Kiertokapula Oy lähettää niille asukkaille joko paperi- tai uutiskirjeen, joita velvoite koskee”, jätehuoltosuunnittelija Veera Petäsnoro kertoo.

Kaupunki rohkaisee myös keräysalueen ulkopuolella asuvia lajittelemaan biojätteensä erilliskeräyksen tai kompostorin avulla.

Taajamassa erilliskeräys on tehokasta

Mikäli kotiin on tulossa biojätteen erilliskeräys, Kiertokapula Oy toimittaa keräysalueen asukkaille tuulettuvan biojäteastian, jota jäteauto käy säännöllisesti tyhjentämässä. Tuulettuvan biojäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli on jopa neljä viikkoa. Tuulettuvassa biojäteastiassa biojäte kuivuu, eikä se haise. Vaikka kotisi ei kuuluisi keräysalueelle, voit silti tilata biojätteelle oman jäteastian Kiertokapula Oy:ltä.

Jos biojätettä syntyy kotona vain vähän, on kimppa hyvä ja edullinen vaihtoehto. Kimpan voi sopia naapurin kanssa (maksimissaan 500 metriä) ja tyhjennyskulut jaetaan kimpan osakkaiden kesken.

Biojäte pakataan paperipussiin tai biohajoavaan muovipussiin. Kiertokapula Oy:n verkkosivuilta voi katsoa, mitä biojätteeseen saa laittaa. Hämeenlinnalaisten biojäte päätyy Forssaan Envorille, jossa biojätteestä tehdään pääasiassa biokaasua, sekä kompostimultaa ja erityyppisiä maanparannustuotteita. 

Biokaasulla puolestaan voidaan korvata fossiilisia polttoaineita, jolloin erilliskeräyksellä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Bioteknologian diplomi-insinööri Liisa Tiitolan diplomityön mukaan Hämeenlinnan alueelta kerätyt biojätteet säästävät jopa 34 000 – 57 000 kg kasvihuonekaasuja vuodessa. Luku vastaa noin kuutta tuhatta saunan lämmittämistä tai 400 000 kilometriä autoilua keskimääräisillä henkilöauton päästöillä.

Haja-asutusalueella kannattaa kompostoida

Jos kiinteistöllä kompostoidaan, ei silloin tarvita erillistä jäteastiaa biojätteelle. Kompostointi ei ole missään pakollista. Kompostoiminen vaatii enemmän viitseliäisyyttä, mutta kärsivällinen työ palkitaan omalla ravinteikkaalla lannoitteella tai mullalla.

Kompostoidessa ruuantähteiden ja muiden biojätteiden tärkeät ravinteet saadaan uudelleen käyttöön, eikä kaupasta ostettuja lannoitteita välttämättä tarvita. Kompostori tyhjennetään itse. Tiitolan diplomityö tuo esiin, kuinka harvaan asutuilla alueilla olisi päästöjen näkökulmasta tärkeää suosia kotikompostointia. Kompostoinnissa säästyy tällöin erilliskeräyksen kuljetuksen aiheuttamat polttoainepäästöt.

Kompostorien tulee olla asianmukaisia. Jätehuoltomääräysten mukaan kompostorin pitää olla aina haittaeläinsuojattu ja taajamassa lämpöeristetty. Haittaeläinsuojaus on tärkeä, etteivät ei-toivotut jyrsijät pääse kompostoriin. Lämpöeristys takaa sen, että kompostori pysyy varmemmin sulana pitkälle syksyyn saakka ja käynnistyy keväällä aiemmin.

“Kompostori jäätyy usein talvella. Kompostori kannattaa tyhjentää syksyllä, niin talvella tuotetut biojätteet mahtuvat kompostoriin”, Petäsnoro kertoo.

Kompostointitilaa pitää varata vähintään 50 litraa/henkilö/vuosi, ja biojätteen kompostoinnista pitää tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Puutarhajätteen kompostoinnista ei ilmoitusta tarvitse tehdä. Kompostori voi tuntua kertainvestointina suurelta summalta, mutta se maksaa nopeasti itsensä takaisin. Kompostorin avulla säästää vuodessa 157 euroa biojätteen erilliskeräyksen tyhjennyskuluista. (Lähde: Biolan.)

“Oli valinta sitten erilliskeräys tai kompostointi, biojätteen lajittelu on aina tärkeä ympäristöteko”, Petäsnoro muistuttaa. Biojätteen lajittelu oikeuttaa sekajätteen tyhjennysvälin pidentämiseen. Sekajätteen vähentyneiden tyhjennyskulujen myötä voi säästää keskimäärin 153 euroa vuodessa. (Lähde: Biolan.)

Eli kumpi vai kampi?

Vertaile kompostoinnin ja erilliskeräyksen eroja ja hyötyjä.

ErilliskeräysKompostori
VelvoitePakollinen yli
5000 asukkaan taajamissa
Vapaaehtoinen, mutta kompostoinnista on tehtävä ilmoitus
HintaNoin 6 euroa/tyhjennysKertainvestointi noin 250-450e
Taloudellinen säästöSekajäteastian tyhjennysvälin piteneminen: 118-264e/vuosi säästö. (Lähde: Biolan)Sekajäteastian tyhjennysvälin piteneminen: 118-264e/vuosi säästö. (Lähde: Biolan)
HyödytYmpäristöteko

Voi pidentää sekajätteen tyhjennysväliä
 
Helppous
Ympäristöteko

Voi pidentää sekajätteen tyhjennysväliä


Ravinnerikas multa

Ei biojätteen erilliskeräyksen maksuja tai jätekuljetuksen päästöjä

Hämeenlinnan kaupunki on sitoutunut resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämiseen. Kaupunki kannustaa kaikkia asukkaita jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen.

Teksti: Hilja Kurkinen
Kuva: Miika Kangasniemi