Biovaaoilla hävikkitalkoisiin

Osana Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelmaa ympäristöministeriö on rahoittanut Hämeenlinnassa  ”Hävitetään hävikki – vähennetään hävikkiä ja pienennetään hiilijalanjälkeä!” –kokeilua, jossa pyritään vähentämään syntyvää ruokahävikkiä biovaakojen avulla kahdessa hämeenlinnalaisessa peruskoulussa.

Ruokahävikki tuottaa turhia ilmasto- ja ravinnepäästöjä, minkä lisäksi se on kuin heittäisi rahaa roskiin. Suomalaiset tuottavat vuosittain ruokahävikkiä noin 500 miljoonan euron edestä.

Nummen yhtenäiskoulu ja Kirkonkulman koulu mukana kokeilussa

Hämeenlinnan kaupungin kahdessa koulussa, Nummen yhtenäiskoulussa sekä Kirkonkulman koulussa, on alkanut kokeilu, jossa biovaaoilla mitataan oppilaiden poisheittämän ruoan määrää. Päivän päätteeksi saadaan tieto, kuinka monta lautasellista ruokaa on päätynyt roskiin ja mikä on sen ilmastovaikutus.

Kokeilu toteutetaan Hämeenlinnan kaupungin ja Palmia Oy:n yhteistyönä. Kokeilun tavoitteena on vähentää syntyvää hävikkiä, mikä tukee Hiilineutraali Hämeenlinna -toimenpideohjelmaa. Palmialla hävikin mittaaminen on tapahtunut aikaisemmin manuaalisesti, joten automatisointi vähentää hävikin mittaamiseen käytettyä työaikaa sekä helpottaa raportointia. Kaupungin resurssiviisaus- ja ilmastotavoitteiden lisäksi biovaaka-kokeilu on osa kaupungin kestävän kehityksen kasvatustyötä.

Miten biovaaka toimii?

Kun oppilaalta jää ruokaa lautaselle, hän käy tyhjentämässä lautasensa biojäteastiaan. Biovaa’assa jäteastia on kytketty automaattiseen puntariin, joka mittaa paljonko oppilas heittää ruokaa roskiin. Poisheitetyn ruoan määrä näkyy välittömästi biovaa’an näytöllä.

Palmia ja kaupunki saavat puolestaan päiväkohtaisen tilastotiedon automaattisesti vaaoista, mikä helpottaa ruokahävikin seurantaa. Lautashävikin lisäksi seurataan myös keittiön puolella syntyvää hävikkiä niille tarkoitetuilla vaaoilla.

Lautashävikin mittaaminen biovaakalaitteella.
Lautashävikin mittaaminen onnistuu helposti Biovaa’alla. Kuva: Biovaaka Oy.

Entä miten koululaiset ovat ottaneet kokeilun vastaan?

Nummen yhtenäiskoululla kokeilu on herättänyt innostusta. Oppilaat ovat suhtautuneet kokeiluun mielenkiinnolla ja biovaa’at ovat herättäneet ruokahävikkikeskustelua koululla. Pienimmät oppilaat ovat olleet jopa niin innostuneita kokeilusta, että he ovat saattaneet jättää hävikkiä tarkoituksella, jotta pääsevät käyttämään vaakoja. Suurin osa oppilaista on kuitenkin todennut, että ruokahävikkiä ei heiltä synny ollenkaan tai hävikkiä on ollut vain vähän. Tällä viikolla (vko 40) Nummen yhtenäiskoululla vietetään myös ruokahävikki-teemaviikkoa.

Kokeilun tavoitteet

Biovaakakokeilu kestää vuoden ja kokeilu lanseerattiin kansallisella ruokahävikkiviikolla 7.9.2020. Kokeilun tuloksia seurataan ja niillä pyritään kehittämään ateriasuunnittelua sekä ehkäisemään ruokahävikin syntyä myös jatkossa. Kokeilu tukee Hiilineutraali Hämeenlinna toimenpideohjelmaa sekä kaupungin tavoitteita resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen kasvatuksen saralla.

Biovaaka on Lappeenrantalaisen yrityksen, Biovaaka Oy:n, ravintoloiden ruokahävikin systemaattiseen seurantaan, luokitteluun ja vähentämiseen erikoistunut palvelujärjestelmä. Biovaakoja on käytössä kaikkialla Suomessa. Lisätietoja: www.biovaaka.fi

Lisätietoja kokeilusta:

Juuso Puurula, ilmastokoordinaattori, Hämeenlinnan kaupunki juuso.puurula@hameenlinna.fi