Elinvoiman ehto on kasvu

Hämeenlinnan keskeinen sijainti yhteyksineen, sen maine uudistuvana kulttuurikaupunkina ja eurooppalaisena opiskelukaupunkina ovat elinvoiman kulmakiviä. HAMK:n keskustakampus on strateginen hanke, joka tuo keskustaan päivittäin 2000-5000 ihmistä.  

Hämeenlinnassa on Suomen väestöllinen keskipiste ja kaupunkimme sijaitsee tunnin matkan päässä suurista kaupungeista. Myös kulttuurihistoria on vahvasti läsnä ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja on laajasti tarjolla. Kaupunkilaiset ovat tarjonnan ottaneetkin omakseen.

Esimerkiksi Hämeenlinnan teatteri on vetänyt täysiä katsomoita. Hämeen ammattikorkeakoulu tuo kaupunkiin opiskelijoita myös maan rajojen ulkopuolelta. Tähän kärkikolmikkoon nojaa Hämeenlinnan erottautuminen muista kaupungeista sekä käytännön elinvoiman kehittäminen. 

– Keskeistä on, miten me voimme erottautua muista omilla vahvuuksillamme, Hämeenlinnan kaupungin elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäki sanoo. 

Yhteydet isoihin kaupunkeihin ovat hyvät ja Hämeenlinnan valttikortti esimerkiksi työssä käynnin suhteen ja ne pitää pystyä säilyttämään.  

Vahva kulttuurihistoria tunnettuine maamerkkeineen 

Industrial Park MORE on kaupungin elinvoiman kannalta erityinen alue, jonka keskiössä ovat investoinnit ja uudet työpaikat. Alueen rakentuminen itsessään herättää merkittävää kiinnostusta kaupunkia kohtaan. Kaupunki lähti edistämään uuden eritasoliittymän rakentamista vuonna 2014 yhteistyössä maakuntaliiton ja Janakkalan kunnan kanssa. Visio alueesta on nyt toteutumassa tuolloin tehdyssä aikataulussa. 

Vahva kulttuurihistoria tunnettuine maamerkkeineen, maalaa kaupungista omaleimaisen kuvan, mistä se tunnetaan. Varsinkin pohjoisen suunnasta rautateitse lähestyvä sukeltaa suoran Aulangon, Kaupunginpuiston ja Hämeen linnan maisemiin.

Kaikkialla näkyvä kulttuurihistoria onkin tärkeä osa hämeenlinnalaisuuta, mutta myös uudistumista tarvitaan. Elävä kaupunki ei ole koskaan valmis, eikä se voi myöskään nojata vain historiaan. Oman kaupungin lisäksi suurten kaupunkien kulttuuritarjontaa on helppo hyödyntää lyhyiden välimatkojen ja toimivien yhteyksien johdosta. Vaihtoehtoja löytyy siis helposti monenlaiseen makuun.  

Kiinnostava ja kansainvälinen opiskelijakaupunki 

Hämeenlinna haluaa profiloitua kiinnostavaksi, kansainväliseksi opiskelijakaupungiksi. Suunniteltu Hämeen ammattikorkeakoulun uuden kampuksen rakentaminen kaupungin keskustaan on merkittävä askel oikeaan suuntaan.  Lue lisää keskustakampuksesta.

Linja-autoaseman tienoille suunniteltu keskustakampus on merkittävä korkeakoululle ja sen opiskelijoille. Samalla kampus toisi keskustaan toiminnallisen vyöhykkeen ja sitoisi esimerkiksi Verkatehtaan lähemmäksi keskustaa.  

Kampus tuo 2000–5000 ihmistä päivittäin keskustaan ja tekee kaupungin kiinnostavammaksi ja elävämmäksi nuorille. Yhteydet keskustaan ovat erinomaiset sekä eri puolilta kaupunkia että eri puolilta maakuntaa ja myös muualta Etelä-Suomesta. 

– Tänä päivänä toimivia yhteyksiä arvostetaan, Lähteenmäki sanoo.  

Keskustakampuksen toivotaan houkuttelevan Hämeenlinnaan myös kansainvälisiä opiskelijoita, joiden jäämiseksi kaupunkiin tehdään töitä. Lasten määrän väistämättä vähentyessä, kansainvälistymisen merkitys kaupungin kasvulle nousee entistä tärkeämmäksi. Kasvu taas on kaupungin menestyksen edellytys. Ilman kasvua ei voida kehittää elinvoimaa. 

Keskustakamuksen rakentaminen on mahdollista aloittaa aikaisintaan vuonna 2027. Kaupunki tekee suunnittelutyötä yhdessä HAMK: n kanssa. Keskustakampuksen toteutuessa sinne siirtyy valtaosa ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan toiminnoista.  

Keskustassa korkeakoulu on näkyvällä paikalla ja luontevasti yritysyhteistyön saavutettavissa. Tätä yhteistyötä pyritään myös vahvistamaan, samoin kuin yhteistyötä toisen asteen koulutuksen kanssa. Jatko-opiskelupaikka voi löytyä kotikaupungistakin.

Pitäjät ovat merkittävä osa kaupungin elinvoimaisuutta

Hämeen ammattikorkeakoulussa tehdään monipuolista ja laadukasta tutkimusta. Viime vuosina on tutkittu muun muassa uusia, elinkaarikestäviä, ekologisia materiaaliratkaisuja.  

Hämeenlinnassa merkittävää tutkimusta tehdään myös Lammin biologisella asemalla, joka on Helsingin yliopiston yksikkö. Lammilla on tehty jo yli sadan vuoden ajan sisävesien ravintoverkkoihin, boreaalisten metsien ja kosteikkojen ekologiaan sekä metapopulaatiobiologiaan liittyviä tutkimuksia.  

Elinvoiman kehittämistyö on pitkäjänteistä. Esimerkiksi matkailuun vuonna 2021 tehdyt satsaukset alkavat tuottaa tulosta nyt. 

Lähteenmäki korostaa, että keskustasta ja kantakaupungista on katsottava myös pitäjiin, jotka ovat merkittävä osa kaupungin elinvoimaisuutta. Yritysten toiminnan edellytyksiä ja niiden halua sijoittua juuri Hämeenlinnaan pitää edistää niin kantakaupungissa kuin pitäjissäkin.  

Merkittävää on myös eri toimijoiden synergia ja yhteistyö. Vuoropuhelua eri tahojen kesken pitää Lähteenmäen mukaan edelleen lisätä. Suuria asioita ei voi tehdä yksin. 

Teksti: Maria Ilonen 
Kuva: HAMK

Juttu on julkaistu kesän 2024 asukaslehdessä.