Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on hyväksytty

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.12. kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman tavoitteena on 7,5 % energiansäästö vuosina 2020–2025. Toimintasuunnitelma kattaa kaupunkiorganisaation lisäksi myös energian käytön osalta merkittävimmät kaupungin kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt.

Energiatehokkuudella edistetään Hiilineutraalia Hämeenlinnaa

Hämeenlinnassa rakennusten lämmitys vastaa noin 27 % kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä ja sähkön kulutus puolestaan noin 16 % kaupungin päästöistä. Parantamalla energiatehokkuutta voidaan saavuttaa merkittävää ilmasto- sekä taloudellista hyötyä, sillä energiatehokkuuteen investoiminen näkyy tulevaisuudessa matalampina rakennusten käyttökustannuksina.

Liittymällä KETSiin kaupungit ja kunnat saavat myös enemmän valtion tukea energiatehokkuusinvestointeihin. KETSin vasta hyväksytty toimintasuunnitelma puolestaan ohjaa kaupunkiorganisaation ja tytäryhtiöiden investointeja energiatehokkuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

LED-valoja, energiatehokasta rakentamista ja irti fossiilisista

KETS toimintasuunnitelman tarkkoja toimenpiteitä seurataan vuosittain ja tarvittaessa suunnitelmaa päivitetään. Toimintasuunnitelman toimenpiteinä kaupungissa mm. investoidaan uusiutuvaan energiaan, luovutaan fossiilisista polttoaineista, vaihdetaan sekä sisä- että ulkovalaistuskohteita LEDeihin, toteutetaan energiakatselmuksia kiinteistöihin, harjoitetaan energiatehokasta ja vähähiilistä uudisrakentamista ja peruskorjaamista jne. Kattava toimenpidelistaus löytyy KETSin toimintasuunnitelmasta.

Myös energianeuvonta ja –viestintä on yksi KETSin toimenpiteistä. Jokainen Hämeenlinnalainen voi nimittäin itse vaikuttaa oman kotinsa energiankulutukseen. Käyttämällä energiatehokkaita laitteita, suosimalla LED-valoja, lyhentämällä suihkussa vietettyä aikaa ja laskemalla huonelämpötiloja, voi saavuttaa merkittäviä vähennyksiä kodin energiankulutukseen, mikä näkyy pienempinä energialaskuina.

Lisätietoja

Marika Kyrklund, Energia-asiantuntija, marika.kyrklund@hameenlinna.fi

KETS toimintasuunnitelma