Hämeenlinna kehittää luontopohjaisten ratkaisujen käyttöönottoa VIRKEÄ-hankkeessa

Hämeenlinna osallistuu pilottikuntana Viheralan käytännöt luontopohjaisten ratkaisujen kehittämisessä eli VIRKEÄ -hankkeeseen. Hankkeessa selvitetään luontopohjaisten ratkaisujen (Nature based solutions, NBS) käyttöönoton mahdollisuuksia ja tunnistetaan niiden hyödyntämiseen liittyviä päätöksentekoketjuja Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa.

Luontopohjaiset ratkaisut kaupunkisuunnittelussa sopeuttavat kaupunkia ilmastonmuutoksen ei-toivottuihin seurauksiin kuten tulviin ja lämpösaarekeilmiöön. Lisäksi ne edistävät luonnon monimuotoisuutta ja sosiaalisia hyötyjä, esimerkiksi lisäämällä kaupungin virkistysarvoja. Hankkeessa pyritään tiedon lisäämisen ohella tuottamaan konkreettisia ohjeita, jotka vastaavat kunnissa ilmenneisiin haasteisiin NBS-ratkaisujen hyödyntämisessä.

Hankkeen päätoteuttaja on Suomen ympäristöopisto SYKLI, ja osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Hanke on saanut EAKR-osarahoitusta.

Lisätiedot: