Hämeenlinnan ilmastopäästöt ovat onnistuneesti laskussa

Hämeenlinna tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa, että kaupunki tuottaa ilmastopäästöjä saman verran kuin mitä se pystyy hiilinieluihin sitomaan. Hämeenlinnan tavoitteena on vähentää vuoteen 2035 mennessä 80% päästöistään vuoteen 2010 verrattuna.

Hämeenlinna seuraa aktiivisesti kasvihuonekaasupäästöjä, ja olennaisimmat tiedot saadaan Sitowisen vuosittaisesta CO2-päästölaskentaraportista. Lukuihin ei ole sisällytetty teollisuuden tuottamia päästöjä.

Vuoden 2022 toteutuneet päästöt ja ennakkotiedot vuoden 2023 päästöistä ovat julkaistu. Päästöt ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv) eri kasvihuonekaasujen yhteismitallistamisen vuoksi. Hämeenlinnan vuoden 2022 kokonaispäästöt olivat 266,0 kilotonnia (kt) CO2-ekv, mikä on 5,7 kilotonnia vähemmän kuin edellisvuonna. Jokaista asukasta kohden syntyi päästöjä 3,9 tonnia (t) CO2-ekv/asukas.

Kuvateksti: Hämeenlinnan päästöt (%) sektoreittain ilman teollisuutta, vuoden 2023 ennakkotieto.

Hämeenlinnan päästöt (%) sektoreittain ilman teollisuutta, vuoden 2023 ennakkotieto.

Päästöjen vähennys menossa hyvään suuntaan

Ennakkotieto vuodelle 2023 puolestaan näyttää päästövähennysten suhteen hyvältä suunnalta: kokonaispäästöiksi on ennakoitu 248kt/CO2-ekv, ja asukasta kohden puolestaan 3,6t/CO2-ekv/asukas.

Päästövähennys johtuu pääosin sähkön CO2-päästökertoimesta, joka on ennakkotiedon mukaan 40% pienempi kuin edellisvuonna. Sähkön päästökerroin kuvastaa CO2-päästöjen keskimääräistä määrää Suomessa suhteessa tuotetun sähkön määrään.

Hämeenlinnan suurimpiin päästölähteisiin kuuluu tieliikenne, maatalous ja energiankulutus. Tieliikenteen päästöistä merkittävä osa muodostuu moottori- ja valtateiden läpiajoliikenteestä. Öljylämmityksen päästöjen arviointi on puolestaan tarkentunut, ja aiemmin yliarvioidut päästöt on nyt päivitetty uusien laskentamenetelmien pohjalta.

Tutustu lisää Hämeenlinnan ilmastotyöhön.

Lisätiedot: