Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan vuoden 2024 ympäristöpalkinto Kaloisten kyläyhdistykselle

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 15.5. antaa vuoden 2024 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöpalkinnon Kaloisten kyläyhdistykselle, joka toimi viime vuonna aktiivisesti Suomi-radan oikoratalinjausten laajojen ympäristöongelmien esiintuomiseksi ja ratalinjaukseen vaikuttamiseksi. Pääratavaihtoehtoa puolustamassa oli muitakin Hämeenlinnan ja Hattulan alueilla toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä, mutta Kaloisten kyläyhdistyksen rooli erityisesti maaseudun yhdistysten ja yhteisöjen yhteistyössä oli keskeinen.

Kaloisten kyläyhdistyksen työ pääratavaihtoehdon puolesta on ollut merkittävä ympäristöteko kolmen maakunnan, mutta erityisesti Kanta-Hämeen alueella, sillä Tammelan ylängöllä oikorata olisi katkonut pahasti ekologisia yhteyksiä ja alle olisi jäänyt hyvin arvokkaita metsä-, suo- ja pienvesikohteita. Vaakalaudalla oli mm. osa Rengon Isosuota, joka kuuluu soidensuojeluohjelmaan. Metsä- ja luontokadon lisäksi oikoratalinjausten alueet säästyivät myös mm. uuden ratakäytävän rakentamisen vesistövaikutuksilta ja melulta.

Kunniamaininta Trifami 3D:n Timo Sollolle

Lisäksi lautakunta päätti valita kunniamaininnan saajaksi Trifami3D:n Timo Sollon. Timo Sollo on kehittänyt Trifami 3D:ssä mm. betonijätteen kierrätystä uusiotuotantomenetelmällä. Timo Sollo on myös kehittänyt vanhojen kiinteistöjen ja talojen vaihto- ja korjauspörssitoimintaa.

Palkintona kiertopalkinto Lilja Rubus ja 1 000 euroa

Ympäristöpalkinto on valokuvataiteilija Marjukka Vainion työ, Lilja Rubus, joka annetaan vuodeksi kiertopalkintona palkitun käyttöön. Ympäristöpalkinto luovutetaan 10.8.2024 Elomessuilla. Kiertopalkinnon lisäksi palkintona on 1 000 euroa.

Henkilö kannattelee Lilja Rubus taulua edessään
Kiertopalkinto Lilja Rubus

Ympäristöpalkinto voidaan myöntää Hämeenlinnan kaupungissa tai Hattulan kunnassa toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle. Ehdotuksia vuoden 2024 ympäristöpalkinnon saajaksi ovat voineet tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet. Määräaikaan mennessä tuli 27 ehdotusta, joiden joukossa oli myös samoja ehdotuksia. Kaupunkirakennelautakunta toivoo saavansa käyttää tänä vuonna tulleita, ei palkittuja ehdotuksia vuoden 2025 ympäristöpalkinnon saajaa valittaessa.