Hämeenlinnan matkailun toteutusohjelma käynnistyy

Hämeenlinnassa käynnistetään uusi matkailun toteutusohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa Hämeenlinnan asemaa houkuttelevana matkailu- ja tapahtumakaupunkina. Ohjelman keskiössä on matkailun kehittämisen perustusten rakentaminen sekä toiminnan jalkauttaminen koko kaupunkikonserniin.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimajaoston ehdotuksen matkailun toteutusohjelmasta kokouksessaan 2.4.2024. Matkailun toteutusohjelmaa on valmisteltu viime syksystä lähtien tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja matkailualan yritysten kanssa.

– Tavoitteena on rakentaa Hämeenlinnasta tunnettu matkailu- ja tapahtumakaupunki. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki luo vakaan pohjan ja toimivat edellytykset Hämeenlinnan matkailun kasvulle ja tapahtumien järjestämiselle. Roolitus on selkeä ja koko kaupunkiorganisaatio on sitoutunut matkailun ja tapahtumien kehittämiseen, luoden näin toimijoille erinomaisen asiakaskokemuksen, elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäki muotoilee Hämeenlinnan matkailun visiota.

– Toteutusohjelmassa osoitetaan keskeiset matkailun kehittämisen toimenpiteet ja sitä on valmisteltu yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja matkailuyrittäjien kanssa. Näin varmistamme, että suunnitellut toimenpiteet vastaavat alueen todellisia tarpeita ja edistävät matkailun kehittämistä kattavasti, kertoo Linnan Kehityksen matkailuasiantuntija Outi Mertamo.

Toteutusohjelmaa on valmisteltu samanaikaisesti elinvoimakärkien valmistelutyön kanssa. Matkailun kehittämisen kärjet perustuvat Hämeenlinnan vahvuuksiin, joihin kuuluvat luonto, kulttuuri sekä tapahtumat ja kokoukset.

– Matkailun kehittämisen keskeinen kilpailuetu on kaupungin sijainti ja saavutettavuus, joka korostuu erityisesti kokous- ja tapahtumamatkailussa. Hämeenlinnassa luonto, kulttuuri ja rikas historia yhdistyvät monin tavoin, joka tekee kärkikohteistamme uniikkeja, Lähteenmäki kertoo.

Valmistelun yhteydessä on uudistettu myös matkailun edistämisen organisoitumista kaupunkikonsernissa. Matkailun kehittämisen operatiivinen vastuu on Linnan Kehityksellä ja matkailumarkkinoinnin osalta vastuu on kaupungin viestintä- ja markkinointiyksiköllä. Matkailun kokonaisuutta ohjaa kaupunginhallituksen elinvoimajaosto.

Lisätietoja:

Niklas Lähteenmäki
Elinvoimajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
p. 050 384 6754

Outi Mertamo
Matkailuasiantuntija, Linnan Kehitys Oy
p. 050 434 7873