Hämeenlinnan rakennusjärjestys uudistuu

Hämeenlinnan kaupunki on aloittanut rakennusjärjestyksen uusimisen. Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Koska kuntien rakennusjärjestysten tulee vastata rakentamislakia, uudistuvan rakentamisen sääntelyn myötä uudistuvat myös kuntien rakennusjärjestykset.

Nykyinen Hämeenlinnan rakennusjärjestys on vuodelta 2019. Kaupungin tavoitteena on saada uusi rakennusjärjestys valmiiksi vuoden 2024 aikana. Uudistamisprosessin ajankohtaiset asiat ovat luettavissa sivulta ”Rakennusjärjestys 2025”.

”Rakennusjärjestys säilyy kaavoituksen lisäksi kunnan tärkeimpänä instrumenttina, jolla rakentamista ohjataan. Näin ollen toivon aktiivisuutta ja paljon mielipiteitä kaikilta kuntalaisilta.” Timo Lahti, rakennusvalvontapäällikkö

”Uudella rakentamislailla on haluttu sujuvoittaa rakentamista ja vähentää siihen liittyvää byrokratiaa. Rakennusjärjestyksen uudistamisella tuetaan näiden rakentamislain tavoitteiden toteutumista.” Anitta Käenniemi, koordinaattori

Lisätiedot: Anitta Käenniemi, koordinaattori p. 050 435 7828