Hämeenlinnan verkkosivusto sai Selkeästi meille -tunnuksen

Hämeenlinnan kaupunki oli syksyn 2023 mukana Kehitysvammaliiton Selkeästi meille -hankkeen yhteiskehittämistyöpajoissa yhdessä muutaman muun kaupungin kanssa. Kehitysvammaliitto myönsi kaupungille Selkeästi meille -tunnuksen. Katso ketkä ovat tunnuksen saaneet.

Työpajoissa arvioitiin etenkin verkkosivujen kognitiivista saavutettavuutta eli ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Tärkeässä roolissa työpajoissa olivat verkkopalveluita testaavat henkilöt, joilla on jokin kognitiivinen haaste. Yhteiskehittämistyöpajoissa kaupunkien edustajat saivat käytännön ohjeistusta kuinka kehittää omista verkkopalveluistaan helpompia käyttää ja ymmärtää. Yhdessä saadut oivallukset jaettiin lopuksi avoimesti kaikkien hyödynnettäviksi.

Suomessa on voimassa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Se vaatii, että muun muassa julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia. Laki ei pidä sisällään vielä verkkopalvelun ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä.

Kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta kognitiivinen saavutettavuus on yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus, sillä verkkopalvelu ei ole kaikille saavutettava, jos sitä ei ole helppo käyttää ja ymmärtää.

Katso tämän sivuston saavutettavuuseloste.

Käytettävyysarviointiin antoi palautetta yli 4000 sivuston selaajaa

Yhteistyökehittämishankkeen lisäksi Hämeenlinnan kaupunki teetti syksyn aikana hämeenlinna.fi-verkkosivuston käytettävyysarvioinnin, johon vastasi yli 4000 ihmistä.

Eniten sivustolta haetaan ajankohtaistietoa, tietoa tapahtumista ja joukkoliikenteestä. Noin 86 % vastaajista kertoi löytäneensä hakemansa tiedon tai saaneensa hoidettua asiansa verkossa. Sivusto sai kiitosta selkeäkielisyydestä ja nopeasta latautumisesta.

Moitteita puolestaan tuli sekavista valikoista, mobiilikäytön kankeudesta, hausta ja täytettävistä lomakkeista. Myös palautejärjestelmä sai moitteita, ettei aina palautteisiin vastata tai vastataan hyvin hitaasti. Hakua toivottiin kehitettävän ja kaupungin työntekijöiden yhteystietojen toivottiin löytyvän nykyistä helpommin.

Luokittelu on vaikeaa, mutta vasen valikko kaipaisi selkiytystä. Usein tieto löytyy kyllä hämeenlinna.fi sivustolta, mutta helpommin googlella ja hakusanoilla kuin valikoita selaamalla.

Sivuston ulkoasu sai kiitosta ja moitteita. Kun nykyiset sivut rakennettiin vuonna 2019, palaute oli samansuuntaista, toinen tykkää oranssista väristä ja toinen ei voi sitä sietää. Sivuston valokuvat saivat kehuja, mutta toisaalta niiden kokoa toivottiin pienemmiksi, etteivät ne veisi niin paljon tilaa muulta sisällöltä.

Sivustoa piti luotettavana 83 % vastaajista.

Kaipaisin jotain omaleimaisuutta sivuihin. Ovat nyt tavallaan siistit, mutta jotain puuttuu, mistä jäisi positiivista muistijälkeä. Ja jotain joka houkuttaisi myös vierailijoita löytämään tarvitsemansa.”

Sivuston puutteita korjataan

Viisivuotias verkkosivusto hämeenlinna.fi on kuntasaittien keski-ikää ja sitä kehitetään jatkuvasti. Sivusto on kaupungin viestinnän pääkanava. Sivustolla on noin 150 000 kävijää kuukaudessa. Kolme neljästä kävijästä selaa nykyisin tätäkin sivustoa puhelimella, joten hyvä mobiilikäytettävyys on oleellista.

Vuonna 2024 Hämeenlinnan verkkoviestinnässä keskitytään kehittämään juuri käytettävyyskyselyssä havaittuja heikkouksia kuten sivuston raskasta valikkorakennetta, asioinnin käytettävyyttä ja yhteystietojen helpompaa löydettävyyttä. Myös joukkoliikenteen sivustoa pyritään selkeyttämään saatujen palautteiden perusteella.

”Otamme myös tekoälyn mukaan kehitykseen ja lähdemme hyödyntämään sitä sivuston haussa ja sisällöntuotannossa muutenkin, ” kertoo Hämeenlinnan kaupungin viestintäasiantuntija Kaisa Paavilainen.

Sivustoa ylläpitää noin 100 kaupungin työntekijää, joita on koulutettu etenkin saavutettavien sisältöjen tuottamiseen vaatimusten mukaisesti.

”Saavutettavuus on asia johon panostamme, ja haluamme olla tuottamassa yhdenvertaista palvelua kaikille sivustomme vierailijoille. Siihen meitä myös laki edellyttää,” toteaa Paavilainen.

Hämeenlinnan kaupungilla on pääsivuston lisäksi 10 erillissivustoa mm. Taidemuseo, Arx, Liikuntahallit ja Linnan kehitys. Matkailijoita palvelee visithameenlinna.fi, joka on osa pääsivustoa. Lisäksi maahan muuttaneille oma sivusto viisikielinen sivusto myintegration.fi, joka helpottaa kotoutumisen alkuvaihetta, kun asioita saa suoraan tiedoksi omalla kielellään.

Selkeästi meille -tunnus