Hämeensaaren aluenopeusrajoitus muuttuu viikolla 8

Hämeensaaren uudesta 30 km / h aluenopeusrajoituksesta kertovat kyltit asennetaan paikalleen Paasikiventien liittymiin torstain 25.2. ja perjantain 26.2. aikana ja nopeusrajoitukset ovat voimassa heti kun ne on asennettu maastoon.

Uusi aluenopeusrajoitus koskee seuraavia katuosuuksia:

  • Hämeensaarentie
  • Hämeensaarenkuja ja
  • Uimarintie
Kartalle on merkitty vihreällä muutettavat alueet ja ympyröity sinisellä jo muutettu alue.

Aluenopeusrajoituksen alentamisella pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta

Alue palvelee kaupan toimintojen lisäksi mm. virkistystä ja ulkoilua, joten alueella liikkuu paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä sekä erityisesti lapsia ja muita erityisryhmiä. Nopeusrajoitusmuutoksella pyritään parantamaan alueen liikenneturvallisuutta. Nykyinen alueellinen nopeusrajoitus on 40 km/h.

Hämeensaaren alueen kadut ovat lyhyitä tonttikatuja, ja alueen molemmat sisääntuloliittymät Paasikiventiellä ovat liikennevalo-ohjattuja. Hämeensaarenkujalla ja Hämeensaarentiellä ei ole erillisiä pyöräväyliä vaan pyöräily tapahtuu ajoradalla muun ajoneuvoliikenteen seassa. Kaupunkirakennepalveluissa on näin ollen arvioitu, ettei alueella ole tässä vaiheessa tarpeen toteuttaa erillistä rakenteellista hidastamista. Alueelle kohdistuu myös kehitystyötä, joten tällä hetkellä nykyliikenneverkon rakenteellinen parantaminen ei olisi taloudellisesti järkevää. Toteutuksen jälkeen tilannetta seurataan, ja arvioidaan tarvittaessa uudelleen.

Lisätiedot: kaupunkirakenne, infran suunnittelu
Minna Aakkula, liikennesuunnittelija p. 050 432 6676, minna.aakkula@hameenlinna.fi