Hankinnoilla työllistäminen Hämeenlinnan kaupungissa

Hämeenlinnan kaupunki haluaa edistää työllistymistä myös hankintojen avulla. Tätä silmällä pitäen kehitetään Hämeenlinnan mallia työllistämisehdon liittämiseksi yhä useampiin kaupungin hankintoihin.

Työllistämisehdon käyttöä harkitaan aina tapauskohtaisesti ja käytettävää mallia mietitään yhdessä mahdollisten tarjoajien kanssa osana markkinavuoropuhelua. Työllistämisehdon myötä tavoitteena on madaltaa kynnystä rekrytoida palveluita tarjoaviin yrityksiin nuoria, pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajataustaisia sekä yli 55 vuotiaita työttömiä työnhakijoita.

Palveluntuottajien tueksi olemme julkaisseet ohjeen Työllistämisehto Hämeenlinnan kaupungissa.

Kaupungin hankinnoista kiinnostuneiden kannattaa seurata myös Hankinnat ja Hämeenlinna -blogia.