Ikääntyvien asumisneuvonta Hämeenlinnassa

Hämeenlinnalaisille ikääntyville asukkaille tarjotaan asumisneuvontaa huhtikuusta alkaen. Asiakkaan toimintakyvyn huomioivalla asumisneuvonnalla voidaan tukea ikääntyvien hyvinvointia ja arjessa selviytymistä, ja näin edesauttaa käynnistämään oikea-aikaista ja ennakoivaa asumisen muutosten suunnittelua. Asumisen muutoksiin varautuminen tulisi aloittaa hyvissä ajoin, jotta muutoksien toteuttamiseen ja sopeutumiseen jää riittävästi aikaa.

Tavoitteena tukea ikääntyviä

Neuvonnan ja -ohjauksen tavoitteena on tukea ikääntyviä kuntalaisia asumisen ennakoinnin suunnitelmissa ja asumisen pulmien ratkaisemisessa kuten kodin turvallisuuteen, liikkumiseen tai asunnonvaihtamiseen liittyvissä asioissa. Yhdessä voidaan pohtia esimerkiksi toiminnallisiin muutostöihin liittyviä asioita, kuten huonekalujen ja tavaroiden sijoittelua, valaistusta tai apuvälinetarpeita, joiden avulla mahdollistetaan ikääntyvän turvallisempi liikkuminen ja osallistuminen arjen toimintoihin.

Ohjausta saa myös rakenteellisiin muutostöihin, kuten tukikahvojen ja luiskien hankintaan ja asennukseen. Isommissa asunnonmuutostyötarpeissa tehdään yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. Erilaisia asumisen mahdollisuuksia voidaan kartoittaa yhdessä ja apua saa tarvittaessa hakemusten täyttämiseenkin.

Ennakoivaa asumisneuvontaa- ja ohjausta puhelimitse

Ennakoivaa asumisneuvontaa- ja ohjausta tarjotaan pääsääntöisesti puhelimitse. Tarvittaessa tapaaminen voidaan sopia ikääntyvän kotiin. Puhelimitse tapahtuvan neuvonnan lisäksi on tarkoitus lisätä kuntalaisten tietoa asumisen ennakoinnin asioista tietoiskujen avulla. Yhdistykset voivat kysyä myös mahdollisuuksia tietoiskujen pitämiseen omissa tapaamisissaan.

Ensimmäinen tietoisku pidetään torstaina 27.4. klo 11 Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1) PysäkkiHetkessä, jolloin esillä on myös Konstikoppa. Konstikoppa on kiertävän teknologianäyttely, mikä sisältää arjen turvallisuutta lisääviä pieniä laitteita kuten liesivahti ja erilaisia valaisimia.

Hämeenlinnan kaupungin ikääntyvien asumisneuvojan tavoitat

  • puhelimitse 5.4.2023 alkaen keskiviikkoisin klo 9–11 p. 040 662 6610
  • tai sähköpostilla ikaantyvien.asumisneuvonta@hameenlinna.fi