Kansainvälisesti merkittävän Taidelanssi-projektin uusi vaihe käynnistyi Kanta-Hämeessä

Taidelanssi-projektissa luodaan Kanta-Hämeen uusiin ambulansseihin taidetta, joka tarjoaa kyydittävälle rauhoittavaa katseltavaa. Teokset voivat siirtää ajatukset pois tukalasta olosta, ja virittää keskusteluja ensihoitajan ja potilaan välille. Taidelanssi on uusi tapa tuoda taidetta erilaisiin ympäristöihin, lähemmäs ihmisiä. Se on valtakunnallisesti ainutlaatuinen ja hakee vertaistaan myös kansainvälisesti. Taiteilijaresidenssejä on toteutunut aiemmin esimerkiksi sairaaloissa ja hoito- ja hoivalaitoksissa, mutta residenssi pelastuslaitoksella toteutuu tässä Taidelanssi2-projektissa ensimmäistä kertaa.

Taiteilijat Anni Knuutila ja Anne Tamminen työskentelevät keväällä 2024 kuukauden mittaisissa residensseissä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella. Taiteilijat tutustuvat pelastuslaitoksen sekä ensihoidon toimintaan, ja osallistavat henkilöstöä teosten suunnitteluun. Pelastusalan ammattilaisten kanssa he kehittelevät ideoita, joiden pohjalta teokset toteutetaan kolmeen uuteen ambulanssiin yhteistyössä ambulanssit valmistavan yrityksen kanssa. Knuutila työskentelee Hämeenlinnan ja Tamminen Riihimäen ja Forssan pelastuslaitoksen yksiköissä. 

”Taiteella emme pysty ihmishenkiä pelastamaan, mutta jos ikävässä ja pelottavassa tilanteessa potilas voi saada turvaa tai muuta ajateltavaa edes hetkeksi, keskittymällä yksityiskohtiin tai siirtämällä ajatuksia toisaalle, olemme onnistuneet paremman asiakaskokemuksen luomisessa”, sanoo ensihoidon tulosaluejohtaja Lasse Hakala Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.

Anne Tammisen taidelanssissa teos Taivaat vie katsojan ambulanssin ulkopuolelle. ”Haluan nähdä ambulanssin sisätiloissa taivaan tai tarkemmin sanottuna erilaisia taivaita. Ikään kuin kattoa ja seiniä ei olisi, vaan näkisi suoraan läpi, ulos. Keräämme ja valokuvaamme materiaalia yhdessä pelastuslaitoksen väen kanssa, ja kuvaan myös itse taivaita runsaan valikoiman, joista yhdessä valitsemme mieluisimmat.”

Anni Knuutilan Yhdessä matkaten -teoksen tavoitteena on luoda kokonaisuus, joka tukee ihmisten kohtaamista ja ilmentää rauhaa sekä turvallisuutta. ”Teos rakentuu ensihoidon ammattilaisten tarinoista, paikallisista luontoelementeistä ja piirrosmaisista yksityiskohdista. Ne  muuntuvat voimauttaviksi kuviksi ambulanssin seinille, ja toimivat tarvittaessa vuorovaikutteisina apuvälineinä eri kommunikaatiotilanteissa.” 

Taidelanssi-projekti aloitettiin Hämeenlinnan taidemuseon ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen yhteistyönä 2023. Tuolloin 16 ambulanssiin tuotiin tarratoisintoina teoksia Hämeenlinnan taidemuseon kokoelmista. Hyvät kokemukset taiteesta ambulanssissa kannustivat jatkamaan projektia.

Taidelanssin toisen vaiheeseen haki 12 taiteilijaa ja muotoilijaa. ”Valitsijaraadin yllätti hakemusten korkea taso. Taiteilijavalinnat tapahtuivat hakemusten, teosideoiden ja haastattelujen pohjalta. Haastattelimme viisi hakijaa ja valitsimme taiteilijaresidenssiin lopulta kaksi taiteilijaa”, kertoo Hämeenlinnan taidemuseon amanuenssi Soile Ollikainen.

Taidelanssi

Taidelanssin äärellä: Anni Knuutila, Lasse Hakala ja AnneTamminen. Kuva: Sirpa Haapaoja

Valintaraatiin kuuluivat hänen lisäkseen Lasse Hakala, yhteisömanageri Heidi Anttonen Hämeenlinnan taidemuseosta sekä Taiteen edistämiskeskuksen taideasiantuntija Heli Kauhanen.

Taidelanssi-projektia on tukenut Taiteen edistämiskeskus, ja se on saanut ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille tarkoitettua avustusta Museovirastolta.

Lisätietoa:
Sirpa Haapaoja
, tuottaja
Hämeenlinnan taidemuseo 
sirpa.haapaoja@hameenlinna.fi
+358 50 477 4222

Lasse Hakala, ensihoidon tulosaluejohtaja
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
lasse.hakala@omahame.fi
+358 400 480 935