More-alueesta kehitetään Suomen suurinta yritysaluetta 

MORE on Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan yhteinen projekti, jossa yhdistetään Hämeenlinnan Moreenin ja Janakkalan Rastikankaan yritysalueet yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Kuntien hyväksymän MORE:n kehittämissuunnitelman mukaisena tavoitteena on kasvattaa alue yli 1000:n hehtaarin kokoiseksi alueeksi, jossa on yli 1 500 000 kem2 rakennusoikeutta.  

Aluetta on kehitetty koko 2000-luku. Vuonna 2016 kehitykseen laitettiin vauhtia ja nimitettiin erityinen työryhmä alueen jatkokehittämiseksi. Vuosien varrella on tehty muun muassa energiaan, tuotantoon, logistiikkaan ja kiertotalouteen liittyviä selvityksiä yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan eri alojen, kuten infran, kaavoituksen, rakennusvalvonnan, suunnittelun kuin ympäristöpuolen henkilöstö on tehnyt systemaattista työtä koko alueen rakentumisen ajan.  Lisäksi yhteistyötä on tehty alueen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyksiköiden HAMK:n ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa.

Linnan Kehityksen sijoittumispalveluiden johtaja Ari Räsänen on tyytyväinen saumattomaan, avoimeen ja säännölliseen yhteistyöhön. Hän korostaa yhteistyön merkitystä tärkeimpänä tekijänä onnistumisen kannalta.  

MORE:ssa noin 100 yritystä ja niissä noin 1500 työntekijää  

– Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on kasvattaa työpaikkamäärä 3000:een ja yritysten määrä 150:een, kertoo Räsänen. 

Yritysalueita tulee yhdistämään niiden väliin rakennettava uusi moottoritieliittymä. Valmistumisen suhteen tavoiteaikataulu on vuosi 2026. Liittymän kustannus on noin 18 miljoonaa euroa. Liittymän läheisyyteen Hämeenlinnan puolella on kaavoitettu uusia yritystontteja 46, noin 200:n hehtaarin verran.   

Alueen etuina ovat sen sijainti tunnin ajomatkan päässä suurista kaupungeista sekä sujuvien yhteyksien päässä lentokentistä ja satamista. Vaasan yliopistossa on tehty väitöskirja, jossa todetaan Pohjoismaissa logistiikalle parhaiksi sijoittumispaikoiksi Norjassa Oslo, Ruotsissa Tukholma ja Suomessa Hämeenlinna. Sijainnin lisäksi tarvitaan vahvaa ymmärrystä yritysten liiketoiminnasta ja tarpeista.  

Kehitettäviä aloja ovat kokoonpano- ja elintarviketeollisuus sekä logistiikan toimialat. Vihreä energia ja kiertotalous ovat vahvasti agendalla. Aluetta pyritään myös kehittämään viihtyisäksi työssäkäyntialueeksi muun muassa hyödyntämällä alueen omaa vihreää ympäristöä.  

Tavoitteena sertifikaatti kestävän kehittämisen periaatteista

Isona kehittämistoimenpiteenä on, että MORE saisi tulevaisuudessa todistuksen ja sertifikaatin alueena, joka täyttää kestävän kehittämisen periaatteet.  

Ari Räsänen kuvailee MORE:a kuin kaupungiksi kaupungin sisällä. Alueelta löytyy kattavasti yritystoimintaa hyödyttäviä palveluita, kuten lounasravintola, raskaan kaluston huoltopalvelut, varastointipalveluita, kokous- ja toimistotiloja sekä kiinteistönhoitopalveluita. 

Työvoiman saantia helpottaa isojen kaupunkien läheisyys ja yhteistyö HAMK:n ja koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa. Hämeenlinnan ja Janakkalan työvoima-asiantuntijat yhdessä elinkeinoyhtiön kanssa palvelevat alueella jo olevia ja sinne tulevaisuudessa sijoittuvia yrityksiä.  

Yksityinen sektori on tähän mennessä käyttänyt MORE:en 200 miljoonaa euroa ja julkinen puoli yli 40 miljoonaa euroa. Industrial Park Moren verkkosivuilta voi katsoa, millainen on visio alueesta vuonna 2023.  

Teksti: Maria Ilonen

Lue lisää Industrial Park Moren sivuilta.

More yritysalue