Muistithan kouluun ilmoittaumisen

Unohtuiko kouluun ilmoittautuminen 1. tai 7. luokalla aloittavan osalta 15.1. mennessä? Ei hätää. Koulupaikka osoitetaan lähikouluun, vaikka et vielä olisikaan tehnyt ilmoittautumista. Ensimmäiselle luokalle on tämän hetken tiedon mukaan tulossa 638 oppilasta ja 7. luokalle siirtyy 733 oppilasta. 

Jos kouluun ilmoittautuminen jäi tekemättä, täytä sähköinen oppilaspaikkahakemus, joka löytyy osoitteesta hameenlinna.inschool.fi. Jos sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu, saat paperihakemuksen palvelupiste Kastellista. 

“Vielä kaksi vuotta sitten lähetimme opetuspalvelujen hallinnosta kaikki oppilaspaikkailmoitukset kirjeitse. Nyt näitä kirjeilmoituksia lähtee meiltä enää vain muutama,” toteaa opetuspalveluiden suunnittelija Risto Kolmonen

Pääsääntöisesti oppilaspaikkajako 1. ja 7. luokalle on selvillä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Toki muutoshakemuksia eri syistä tulee ja niitä käsitellään koko lukuvuoden ajan, yhteensä noin 400–500 kappaletta. Erityisen tuen oppilaita koskevia hakemuksia ja muutoksia käsitellään koko lukuvuoden.  

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuneiden osalta Hämeenlinnan kaupungin alue muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, jonka sisällä lähikoulu ensimmäiselle luokalle osoitetaan. 7. luokalle ilmoittautuneiden osalta käytetään alueellista periaatetta, jossa pitäjien oppilaat sijoitetaan tiettyihin kouluihin ja kantakaupungin oppilaiden sijoitus tehdään kriteeriperusteisesti. 

Yhtenäiskouluissa koulua käyvät jatkavat automaattisesti nykyisessä koulussa. 

Kaupunki osoittaa lähikoulupaikan 

 Lähikoulupaikan osoittaa kaupunki. Lähikoulu ei välttämättä tarkoita maantieteellisesti lähintä koulua tai opetuksen järjestämispaikkaa. Ensin oppilaspaikat osoitetaan oppilaan erityistarpeet huomioiden, toiseksi huomioidaan oppimisen tuen tarve ja kolmanneksi oppilaat sijoitetaan alueellisesti lähikouluihin opetusryhmien maksimikoko huomioiden. 

Lähikouluksi pyritään ensisijaisesti osoittamaan koulu, johon ei tule järjestää koulukuljetusta. Jos koulukuljetus kuitenkin tarvitaan, pyritään lähikouluksi osoittamaan koulu, johon koulukuljetus voidaan hoitaa julkista liikennettä käyttämällä.   

Pitäjissä, joissa julkista liikennettä on vähemmän, koulukuljetukset on kilpailutettu. 

Risto Kolmonen ja Eveliina Honkajuuri-Salokannas.

Eveliina Honkajuuri-Salokannaksella ja Risto Kolmosella riittää työtä oppilassijoitusten kanssa ympäri lukuvuoden. 

Uudet koulutilat houkuttelevat 

 Kaupungin ehdottaman lähikoulun sijasta huoltaja voi toivoa suunnitellusta poikkeavaa lähikoulua. Toiveet voidaan huomioida, jos kyseisessä koulussa on tilaa.  

Toissijaiset koulupaikkahakemukset käsitellään vasta kun lähikoulu on osoitettu kaikille ikäluokan oppilaille. Toissijaiseen kouluun hakeutuneilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. 

“Uudet koulut ovat vetovoimaisia. Esimerkiksi Kaurialan koulun valmistuttua, sinne tuli hakemuksia ympäri kaupunkia. Toiveita oli enemmän kuin mitä kouluun pystyttiin ottamaan”, kertoo Kolmonen. 

Toissijaiseen kouluun hakeutumisen kriteereitä ovat mm. painavat oppilashuollolliset tai terveydelliset perusteet, sisarusten koulunkäynti samassa koulussa samanaikaisesti ja koulun oppilasmäärän ja ryhmäkokojen rajat.  

Koulukuljetettavia noin 1100 

 Oppilaalle järjestetään maksuton koulukuljetus silloin, kun matka lähikouluun on yli 5 km. Koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotiportilta koulun portille. Esikoululaiselle tai 1.–2. -luokkalaiselle järjestetään koulukuljetus, jos matka on pidempi kuin 3 kilometriä.  

Koulukuljetuspäätökset 1. luokkalaisten ja 7. luokalle siirtyvien osalta tehdään opetuspalvelujen hallinnossa automaattisesti, ilman eri hakemusta huoltajilta. 

Erityisopetus pääsääntöisesti pienryhmissä 

 Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on Hämeenlinnassa kaikilla luokka-asteilla yhteensä vaihtelevasti noin 650 ja erityisopetusryhmiä 55–60. Erityisen tuen ryhmäkoot ovat pieniä, ryhmässä on joko 6, 8 tai 10 oppilasta.  

Pienryhmiä ei ole kaikissa kouluissa, mutta oppilaan tuen tarpeen mukaisesti hänelle osoitetaan sopivin koulu ja opetusryhmä. Hauhon-Lammin seudulla on omat erityisen tuen ryhmät mutta esim. Rengosta erityisen tuen piirissä olevat oppilaat kuljetetaan kantakaupunkiin. 

Kaikki erityisen tuen oppilaat eivät ole pienryhmissä vaan isommassa opetusryhmässä, ja kouluilla on opetuksen tukena mm. laaja-alaisia erityisopettajia ja kouluohjaajia. 

Opetuspalveluiden asiantuntija Eveliina Honkajuuri-Salokannas kertoo, että Hämeenlinnassa on hyvä erityisopetuksen resurssi. Hämeenlinnassa on osaava koulujen henkilöstö, joka huomioi oppilaan tuen tarpeen. Lisäksi oppimisen tukea järjestetään erilaisissa pienryhmissä ja lisäksi meillä järjestetään kuntouttavaa opetusta niin ala- kuin yläkoululaisille. 

“Erityisen tuen tarve on vuosittain hienoisesti kasvanut. Erityisen tuen oppilaita on nyt noin 11 % kun neljä vuotta sitten heidän osuutensa oli noin 9 %”, jatkaa Salokannas. 

Oma-Hämeen hyvinvointialueella on ala- ja yläkoululaisille myös sairaalakoulu, jossa on luokka molemmille luokka-asteille. Sairaalakoulussa on rajallisesti paikkoja. 

Oppilasmäärät kasvussa valmistavassa opetuksessa 

 Perusopetuksen valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat muuttaneet juuri Suomeen. Valmistavassa opetuksessa annetaan valmiuksia perusopetukseen ja opitaan suomen kieltä. Valmistava opetus kestää noin vuoden, jonka jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen ryhmään.  

Hämeenlinnassa valmistavan opetuksen oppilasmäärät ovat selvässä kasvussa. Vielä kaksi vuotta sitten Hämeenlinnassa oli kolme valmistavan opetuksen ryhmää, ja nyt ryhmiä on 12. Oppilaita näissä ryhmissä on nyt yhteensä 123.  

Lisätiedot  

hameenlinna.inschool.fi  
www.hameenlinna.fi/oppilaspaikka 
Kysymykset ja tiedustelut sähköpostitse: perusopetus@hameenlinna.fi 
 
Teksti: Tiina Vahtokari, kuva Miika Kangasniemi