Oppilasagentit auttavat tietotekniikassa kaikissa Hämeenlinnan peruskouluissa

Hämeenlinnan kouluissa toimii oppilasagentteja, jotka ovat kouluissa TVT eli tieto- ja viestintätekniikan apukäsiä. Vastaavia oppilasagentteja on kaikissa Hämeenlinnan peruskouluissa.

Rengon 6-luokkalaiset Aino, Taava, Milla ja Helmi huolehtivat, että koulun tietokoneluokka on kunnossa. Koneet on ladattuina ja johdot asennettuina kauniille kiepeille. Lisäksi he auttavat tietokonepulmissa toisia oppialita ja välillä opettajiakin.

”Minä aloitin oppilasagenttina 4-luokalla, kun opettaja kysyi minua silloin tähän. Meidän oma opettaja Vesa on sitten ohjannut ja neuvonut lisää,” kertoo Aino

Millaisissa asioissa oppilasagentit sitten auttavat toisia oppilaita ja välillä myös opettajia?

”No vaikkapa koneelle kirjautumisessa. Miten avataan uusi välilehti ja välillä myös, että miten näppäimistö toimii. Kaikille näppäimistö ei ole tuttu, ei varsinkaan ykkös- ja kakkosluokkalaisille. Niin käymme sitten vähän sitäkin läpi”, kertoo Helmi.

”Huolehdimme myös siitä, että kaikkien yhteiskäyttökoneiden akut ovat ladattuina ja siivoamme yhteiskäyttöisistä tableteista kuvat pois, koska ne vievät liikaa muistia”, kertoo Aino.

Taitavat oppilasagentit valmistelevat koulun juhlasalin tekniikan myös kevät- ja joulujuhliin.

”Laittelemme esitystä varten kaikki äänentoistolaitteet, näytöt, johdot ja valot” kertoo Taava.

Rengon koulun oppilasagentteja.

Rengon 6-luokkalaiset Aino, Taava, Milla ja Helmi huolehtivat, että koulun tietokoneluokka on kunnossa.

Syksyllä yläkouluun

Koulussa 4.-6.-luokkalaisilla on käytössä koulun antamat tabletit, joilla opiskellaan, mutta kaikissa oppiaineissa on edelleen kirjoja ja vihkoja. Nuoremmilla oppilailla on yhteiskäyttölaitteita.

”Mä tykkään kyllä enemmän tehdä kirjaa ja kirjoittaa muistiinpanoja käsin kuin padille. Jotenkin se tuntuu helpommalta. Ja kirja ei koskaan mene jumiin tai jää latautumatta. Mutta padit on käteviä, mutta ei kaikkeen” kuvailee Helmi kouluarkea.

Syksyllä nämä oppilasagentit siirtyvät yläkouluun, mutta TVT-asiat kiinnostavat heitä sielläkin.

”Kyllä mä voisin ajatella, että mä teen oppilasagentin hommia yläkoulussakin. Olisin TVT-vastaava tai oppilasagentti, jos mut siihen valitaan. Tykkään tosi paljon tästä hommasta” toteaa Aino.

Hämeenlinna kehittänyt ensimmäisenä TVT-toimintaa

TVT-toiminta on opetushallituksen ja muiden tahojen suosima termi, joka kuvaa tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä opetuksessa. Hämeenlinna on ollut ensimmäinen kunta, jossa oppilasagentteja on ollut ohjatusti kaikissa peruskouluissa vuodesta 2017 lähtien.

Hämeenlinnan kaupunki on ollut keskeinen kehittäjä ja hyvien käytänteiden jakaja valtakunnallisessa verkostossa ja tapahtumissa.

Oppilasagentti-toiminta ei pohjaa suoraan lakiin, vaan se on kuntien yhteinen innovaatio, joka on kehitetty yhdessä ja soveltaa kummioppilasajatusta sekä oppilaskuntatoimintaa tietotekniikan teemaan. Hämeenlinnassa toiminta perustuu lautakunnan hyväksymään strategiaan ja on osa laajempaa TVT-strategiaa.

Pääpointit TVT-toiminnassa:

  • Oppilaat auttavat sekä toisiaan että opettajiaan uskaltautumaan turvallisesti digilaitteiden ja sovellusten maailmaan.
  • Oppilasagentti-toimintamallisissa otetaan oppimisympäristön kehittämiseen mukaan koko kouluyhteisö.
  • Jokaisella koululla on toiminnasta vastaava ohjaava opettaja, joka vastaa koulun toiminnasta.
  • Hämeenlinnan perusopetuksen koulujen ohjaavista opettajista vuorollaan yksi toimii paikallisen toiminnan koordinaattorina.
  • Koulutuksia, tapahtumia, toiminnan taloutta, hankkeen toimintaa ja verkostoyhteistyötä Hämeenlinnassa koordinoi digikehittämispäällikkö.
  • Oppilasagentti-toiminta on osa  TVT-strategiaa. Agentit toimivat ohjatusti mukana nyt myös uuden TVT-strategian suunnittelun sparraajina.

Lisätietoja

Valtakunnallisen Oppilasagentti-hankkeen verkkosivuilta löytyy tietoa:

Teksti: Kaisa Paavilainen I Kuvat: Miika Kangasniemi