Puuterminaalin toiminnan ja siihen liittyvän ympäristölupaprosessin esittelytilaisuus

Ylijoki Metsäenergia Oy:n hakeman ympäristöluvan ja lupaprosessin esittelytilaisuus pidetään kaupungintalo Wetterin auditoriossa (osoite Wetterhoffinkatu 2) torstaina 25.4. klo 17.

Kaikille avoimessa tilaisuudessa on mahdollisuus saada tietoa Ylijoki Metsäenergia Oy:n toiminnasta sekä keskustella ja esittää kysymyksiä toiminnan ympäristöluvitukseen liittyen.

Paikalla hakemusta ja lupaprosessia ovat esittelemässä Ylijoki Metsäenergia Oy:n (hakija) ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen edustajat.

Lupahakemuksen sisältö

Ylijoki Metsäenergia Oy hakee ympäristölupaa puuterminaalin toimintaan Hämeenlinnassa, Tuuloksentien varrella sijaitsevalla kiinteistöllä (kiinteistötunnus 109-408-2-13). Lähin katuosoite kiinteistölle on Tuuloksentie 821.

Lupaa haetaan puuterminaalitoimintaan, jossa valmistetaan puuperäisiä biopolttoaineita lämpö- ja voimalaitoksille. Toiminta käsittää polttoaineen raaka-aineiden varastointia ja käsittelyä. Raaka-aineita käsitellään murskaamalla ja hakettamalla jaksoittain noin viisi päivää kerralla. Enimmillään vuodessa on 15 murskaus/haketuskertaa. Lisäksi haetaan lupaa betonijätteen hyödyntämiselle toiminta-alueen pohjarakenteissa. Betonijätettä käytetään pohjarakenteissa enintään 80 000 tonnia. Aluetta rakennetaan vaiheittain 2-4 vuoden aikana.

Ympäristölupahakemus sisältää hakemuksen toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Tervetuloa tilaisuuteen